Protiv tužioca u slučaju silovanja maloletnice pokrenut disciplinski postupak

Peć - Tužilaštvo
Izvor: GazzetaExpress

Na zahtev Glavnog tužioca Kosova Aleksandera Ljumezija, koji je upućen tužiocu u Peći Agimu Kurmehaju pokrenut je disciplinski postupak protiv Ljirije Morine, koja je zastupala tužilaštvo u sličaju silovanja petnaestogodišnje devojčice u Đakovici, prenosi Gazeta ekspres.

„Osnovno tužilaštvo u Peći, obaveštava javno mnjenje u vezi sa krivičnim predmetom, za krivično delo ’silovanje’, da je glavni tužilac tog tužilaštva Agim Kurmehaj, nakon analize svih spisa predmeta, u skladu sa Zakonom o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, po službenoj dužnosti, pokrenuo disciplinski postupak protiv tužioca, koji je zastupao taj  predmet“, navodi se u saopštenju Pećkog tužilaštva.

Tužilac Ljirije Morina se složila sa kaznom koju je izrekao sudija Osnovnog suda u Peći, Fljorije Zatrići, od samo osam meseci i osam dana silovatelju maloletnice.

Kritične noći, januara 2012. godine maloletnicu su silovali osuđen 21-godišnjak i dva maloletnika.

Presudom Okružnog suda u Peći (sada Osnovni sud u Peći) u koji je Gazeta ekspres imala uvid optuženi K.P. osuđen je na godinu dana zatvora, a dvojica maloletnika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Apelacioni sud je 2014. godine usvojio žalbu branioca okrivljenog P.K. i F.H., i poništio presudu Okružnog suda u Peći i predmet je vraćen sudu.

Osnovni sud u Peći, Odeljenje za maloletnike, proglasio je krivim P.K., sada starog 31 godinu (u vreme izvršenja krivičnog dela 21 godinu) za silovanje. Osuđen je na osam meseci i osam dana zatvora, računajući vreme provedeno u pritvoru.

P.K. je bio u pritvoru od 29.02.2012. godine do 06.11.2012. godine, maloletnik F.H. od 29.02.2012. do 30.03.2012. godine, maloletnik A.I., je zadržan u pritvoru od 29.02.2012. godine, navodi se u presudi bez trajanja njegovog pritvora.