Radulović: Rodna ravnopravnost i dalje izazov za kosovsko društvo

Marija Radulović
Izvor: RTV KiM

Institucija Ombudsmana teži da žene i devojke prepoznaju kada su njihova prava ugrožena, kazala je za RTV Kim zamenica zaštitnika građana Marija Radulović, govoreći o položaju pripadnica nežnijeg pola.

“Ono što je mandat institucije Obudsmana i čemu mi težimo je da sve ustavne garancije, primarno zakonodavstvo, kao i međunarodne standarde ispromovišemo na taj način da budu prepoznatljivi ženama i devojkama na Kosovu. Da one mogu da shvate na koji način se štite njihova prava i da prepoznaju kada su njihova prava ugrožena”, rekla je Radulovićeva.

Ona naglašava da je tokom pandemije koronavirusa došlo do povećanja nasilja u porodici. Takođe, napomenula je da žene nisu dovoljno uključene u donošenje odluka, te da je rodna ravnopravnost još uvek “izazov za kosovsko društvo”.

“Rodna ravnopravnost podrazumeva jednako učešće žena, i na rukovodećim pozicijama, pa do kreiranja politika i standarda. Ono što možemo da vidimo je da u kosovskom društvu još uvek nije dostignut taj nivo da žene budu na rukovodećim pozicijama u onoj meri u kojoj je to propisano zakonom”.

Radulovićeva je zaključila da ima određenih poboljšanja kada je poštovanje ženskih prava u pitanju, ali je izrazila nadu da će se u narednom periodu na ovom polju raditi više i uspešnije.