Regulatorna kancelarija za energetiku predložila povećanje cena struje za 13,4 odsto

Struja
Izvor: Reporteri

Regulatorna kancelarija za energetiku predložila je povećanje tarifa električne energije za 13, 4 odsto za 2023. godinu i to nakon zahteva javnog snabdevača KESCO za vanredno preispitivanje tarifa, prenosi Reporteri.

Regulator je predložio da maksimalni dozvoljeni prihodi za javnog snabdevača – KESCO za 2023. budu 393,8 miliona evra, odnosno povećanje od 13,4 odsto u odnosu na 2022. godinu kada je budžet bio određen na 347,2 miliona evra.

Kosovska vlada će i ove godine subvencionisati energetske tarife sa 24,6 miliona evra.

Ta sredstva su obećana prošle godine, ali je vlada kasnila sa dodelom na vreme, pa su preneta na 2023. godinu.

U predlogu regulatora nisu uzeti u obzir svi zahtevi KESCO-a da dozvoljeni prihodi za 2023. godinu bude 500 miliona evra.

Tarifna struktura će ostati ista za 2023. godinu, odnosno niska tarifa za potrošače koji koriste manje od 800 kilovata iznosi 2,89 centi (bez PDV-a) u niskoj ili noćnoj tarifi i 6,75 centi (bez PDV-a) u visokoj ili dnevnoj tarifi.

Što se tiče potrošenih kilovata više od 800 kilovata, potrošači će visoku ili dnevnu tarifu plaćati 12,5 centi, dok će nisku ili noćnu tarifu plaćati 5,9 centi.

To je samo inicijalni predlog Regulatorne kancelarije za energetiku, od koje se očekuje da nakon dobijanja komentara donese konačnu odluku o tarifama za energiju za 2023. godinu.

Kosovo je prošle zime platilo više od 200 miliona evra za uvoz struje zbog energetske krize i neproizvodnje prave količine energije od strane KEK-a.