Sejdiu: Zatvoriti rupu finansijskih gubitaka u zdravstvu, planirati trošenje sredstava 

Pljeurat Sejdiu
Izvor: Ekonomia Online

Lekarska komora Kosova pozdravila je to što je kosovska vlada opredelila 4,2 miliona evra za obezbeđivanje esencijalnih lekova za bolnice, ali smatra da je taj iznos nedovoljan, prenosi Ekonomija onlajn.

Predsednik Lekarske komore Pljeurat Sejdiu rekao je da je zdravstvenom sistemu potrebna baza podataka koja bi pokazala tačan broj lekova koji su potrebni u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova.

Prema njegovim rečima, nedostaje i potrošni materijal i fokus Ministarstva zdravlja treba da bude i na tom problemu. 

Sejdiu je naveo da bi vlast trebalo da da prioritet ispunjavanju zahteva klinika u okviru kliničkog centra budući da pacijenti odlaze u inostranstvo na lečenje. 

Kako je naveo,  sredstva treba trošiti na osnovu plana prioriteta koje su klinike odredile. 

"Prvo moramo da zatvorimo rupu finansijskih gubitaka koje pravimo, a onda idemo na pitanje pacijenata ili spiskova lekova. Mislim da ako se sagledaju ti prioriteti i ako se napravi analiza na osnovu ovih činjenica, onda se može osetiti uticaj ovih miliona", rekao je Sejdiu.

Sejdiu je naglasio da nema plana ili podataka o trošenju sredstava, ne postoje protokoli lečenja i da budžet treba planirati da zadovolji i potrebe za lekovima.