Sentić u manastiru Visoki Dečani: Zabrinjava položaj SPC na Kosovu

Sentić i Sava Janjić
Izvor: Facebook/Srđan Sentić

Zamenik kosovskog ombudsmana Srđan Sentić posetio je sinoć Visoke Dečane gde se sastao sa igumanom manastira ocem Savom Janjićem i potvrdio zabrinutost povodom situacije u kojoj se nalazi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu.

Sentić je na Fejsbuku naveo da bi SPC sa pravom trebalo da uživa ustavne i međunarodno priznate garancije koje će omogućiti nesmetanu službu svojim vernicima i zaštitu imovine u njenom vlasništvu, kao neprikosnovenom pravu ali, dodaje da nas nažalost, realnost upućuje na drugačiji zaključak.

“Smatram da se presuda KI132/15 Ustavnog suda iz 2016. godine mora u potpunosti i bez odlaganja primeniti s obzirom na to da je načelo pravne sigurnosti jedno od fundamentalnih aspekata vladavine prava. Nesprovođenje presude Ustavnog suda je pravi pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenim vernicima, vladavini prava, ljudskim pravima i međunarodnim standardima o verskim slobodama i imovinskim pravima. Manastir Visoki Dečani, koji je deo svetske kulturne baštine, sa punim pravom jeste zaštićen od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesco)”, istakao je Sentić.

Dodaje da Srpska pravoslavna crkva nije “srbizovana”, kao što smo nedavno imali priliku da čujemo tu opasnu neistinu sa određene adrese, već dokazano postoji sa svojim nepromenjenim identitetom više od 805 godina na ovim prostorima, te je krajnje neprimereno žigosanje i diskriminacija kojoj nema mesta u evropskim i zapadnim vrednostima. 

“Svi oni koji svakoga dana uporno potenciraju, a posebno na međunarodnom nivou, vladavinu prava, ljudska prava i demokratiju kao načela njihove vladavine, moraju prvo da počnu i neselektivno da veruju u to i da za početak primene gore navedenu presudu, kako bi njihov glas bio odgovorniji, inkluzivniji i ozbiljniji. Duboko me zabrinjava to što smo u poslednje vreme svedoci polarizacije, antagonizacije i govora mržnje koji ne samo da se raspiruju, već se i institucionaliziju”, zaključio je Sentić.