Srpsko istorijsko društvo: Novi atak na srpsku duhovnu i kulturnu baštinu na KiM

Pravoslavna crkva
Izvor: Eparhija raško-prizrenska

Verska prava pravoslavnih hrišćana, imovinska prava Srpske pravoslavne crkve i Eparhije raško-prizrenske i istorijske činjenice našli su se još jednom ugroženi od strane politike albanskih vlasti na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju Srpskog istorijskog društva.

Kako se navodi u saopštenju "obnova pravoslavne crkve u blizini Kosovske Mitrovice, u selu Gornje Vinarce, severno od Ibra, koja je prema sačuvanim izvorima najranije postojala u 15. veku, a koju su albanski ekstremisti oštetili sedamdesetih godina 20. stoleća i devastirali i uništili 1999. godine, privremene vlasti u Prištini nameravaju da iskoriste u procesu negiranja srpskog postojanja na tom prostoru služeći se revizijom istorije na najgori mogući način".

"Obnova hrama Srpske pravoslavne crkve, uništene od strane Albanaca mogla bi se tumačiti kao izraz dobre volje, težnje ka normalizaciji odnosa i doprinos procesu pomirenja, međutim, njeno preobraćenje u katolički hram predstavlja poruku o daljoj nemogućnosti opstanka pravoslavnih Srba na severu Kosova i Metohije i uzurpaciju imovine. Činjenica da katoličkih vernika u selu i njegovoj okolini nema dokazuje da je motiv preobraćenja između ostalog i produbljivanje verskih sukoba i uključivanje katoličke zajednice, čiji su hramovi, kada se nije radilo o katoličkim vernicima nealbanskog porekla, takođe stradali od napada albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji", piše u saopštenju Srpskog istorijskog društva, podružnice za KiM.

Kako se dalje navodi "očigledno, polazeći od neutemeljene teze u istorijskim izvorima, da je albanski živalj na Kosmetu u dubokoj prošlosti, pre turskog osvajanja, ispovedao katolicizam, privremene prištinske vlasti na ovaj način žele da potkrepe nedokazivu tezu o kontinuiranom albanskom većinskom prisustvu na ovim prostorima".

"U okolini Kosovske Mitrovice u srednjem veku jeste bilo katoličkih hramova, oko rudnika u kojima su se nalazile kolonije rudara Sasa i trgovaca Dubrovčana i Kotorana, kao i u dubrovačkim kolonijama, na primer Latinska ili Saška crkva u selu Stari Trg, koja je proučena i od 1958. zaštićena kao spomenik kulture. Saška crkva nije bila predmet obnove, jer je jasno da se radi o verskom objektu kolonije stranaca, što jasno pokazuje da cilj nije očuvanje istorijskih i spomenika kulture i zaštita hrišćanskog duhovnog nasleđa, već revizionizam i politika provociranja pravoslavnih Srba. Srpsko istorijsko društvo stoga osuđuje novi revizionistički pokušaj privremenih vlasti u Prištini, pokušaj uzurpacije imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji i vređanje verskih osećanja pravoslavnih, posredno i katolika, kao i produbljavanje i buđenje verske netrpeljivosti", piše u saopštenju.