Stanovništvo na Kosovu sve starije, konstantan pad nataliteta

Priština panorama
Izvor: RTS

Stanovništvo na Kosovu stari, a mladi ljudi sve više odustaju od zasnivanja porodice, prenosi Koha.

Zvaničnica Kancelarije fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo na Kosovu Visar Mujku-Nimani rekla je da je tokom prethodnih nekoliko godina na Kosovu zabeležen kontinuiran pad nataliteta i istakla da je pandemija koronavirusa u prvi plan istakla sve poteškoće i povećala sumnje mladih u zasnivanje porodice na Kosovu.

"Pitanje stanovništva je složeno. Promene u poslednjim decenijama odražavaju se širom sveta, ni Kosovo nije van njih. Primećeno je da postoji trend smanjenja nataliteta u zemljama Balkana, gde je usled migracija pad nataliteta još više intenziviran. Na Kosovu je 2000. godine stopa nataliteta bila 2,7 odsto dok je 2019.godine bila 1,66 odsto i to pokazuje pad", rekla je Mujku-Nimani.

Po njenim rečima, veliki broj građana koji su napustili Kosovo u periodu od 2014.-2015. godine takođe je imao uticaj na pad nataliteta. Mujku-Nimani je naglasila da na Kosovu raste prosečna starost stanovništva i navela da je prosečan stanovnik Kosova 2011. godine imao 29,9 godina, a sada 32 godine.

"Mladi ljudi u produktivnoj dobi, sa planovima za osnivanje porodica su migrirali i sada se njihove porodice razvijaju u drugim zemljama. Ono što treba učiniti je da Kosovo bude mesto koje mladi ljudi vide kao povoljno za razvoj porodice", dodala je Mujku-Nimani.

Na osnovu projekcija koje pokazuju da će stanovništvo Kosova starije od 65 godina 2060. godine činiti oko 27 odsto ukupnog broja stanovnika, u odnosu na  2017. godinu gde čine samo 8 posto, Mujku-Nimani je rekla da bi, uprkos činjenici da stanovništvo stari, Kosovo trebalo da stvori bolje uslove za lakše odgajanje dece, da omogućiti roditeljsko odsustvo, vraćanje na posao, zapošljavanje više žena i više inovativnih politika za prevladavanje krize.