Šubarić: Pokrenut postupak za poništenje odluke o razmeni zemljišta

Ljiljana Šubarić
Izvor: Optina Gračanica

Uvažavajući na prvom mestu interese našeg naroda sa teritorije opštine Gračanica, danas sam zajedno sa odbornicima Skupštine opštine pokrenula postupak za poništenje predloga Odluke o razmeni opštinske nepokretne imovine donete na petoj vanrednoj sednici Skupštine opštine 28. septembra 2022. godine, navela je u saopštenju predsednica opštine Gračanica Ljiljane Šubarić.

U saopštenju se dalje navodi da "na osnovu nadležnosti proisteklih iz Statuta Opštine Gračanica, a na zahtev više od trećine odbornika Skupštine opštine Gračanica, ukidanje ove odluke biće uvršteno na dnevni red sledeće sednice Skupštine opštine".

"S tim u vezi, o ovoj temi prethodno sam održala konsultacije sa predsedavajućim Skupštine opštine i odbornicima. Iako i dalje smatramo da je odluka od 28. septembra bila opravdana i da su postojali valjani razlozi za njeno donošenje, ne želimo da bilo kojim potezom damo prostor izbledelim i potrošenim političarima da zarad svojih političkih interesa zloupotrebljavaju i pokušaju da manipulišu našim narodom u Gračanici".

Ljiljana Šubarić dalje ističe "nama je u Gračanici pre svega potrebno jedinstvo i sabornost da prebrodimo sve izazove i nedaće koje su pred nama i uvek ćemo se u donošenju odluka rukovoditi interesima naroda, koji najbolje zna ko radi u njegovom interesu".

"Zato ne želimo da dozvolimo da iko zloupotrebljava naš narod i to koristi za napad na Srpsku listu i državu Srbiju koji se jedini bore za naš ostanak i opstanak na ovim prostorima, a sloga i jedinstvo su naše najveće vrednosti", piše na kraju saopštenja.