Sudski savet Kosova: Sudije se vraćaju na posao sa punim radnim vremenom

Sud
Izvor: Ekonomia Online

Sudski savet Kosova saopštio je da će se sudije vratiti na posao i da će učestvovati u komisijama i drugim grupama u kojima je učešće određeno važećim zakonodavstvom, ali da i dalje neće sarađivati sa Vladom, prenosi Koha.

Time je promenjena odluka doneta 23. novembra da bojkotuju rad nakon odluke Vlade da smanji plate u pravosudnom sistemu, 

U saopštenju SSK se, međutim, navodi da će obustava saradnje sa Vladom važiti sve do poništenja odluke o smanjenju plata.

Nova mera vraćanja na pun rad doneta je nakon što je Osnovni sud u Prištini suspendovao odluku Vlade.

"S obzirom na okolnosti, Savet je ocenio da bi sudovi trebalo da se vrate u rad punim kapacitetom 3. decembra kako bi nastavili da obavljaju svoje ustavne i zakonske obaveze za pružanje usluga građanima. SSK i predsednik suda traže od Vlade da ukine odluku o smanjenju zarada i poštuje ustav, odluku Ustavnog suda i zakone na snazi, da očuva i unapredi nezavisnost pravosudnog sistema", kaže se u saopštenju SSK.

SSK je takođe tražio da se poštuje odluka Ustavnog suda o pravu na samoregulaciju plata u okviru pravosudnog sistema, uz istovremeno traženje posebnog statusa sudske uprave.

"Tendencije za mešanje u rad pravosuđa kroz odluke i pogrdnu reč predstavnika Vlade su neprihvatljive, stoga će se obustavljanje saradnje za zajedničke inicijative nastaviti sve dok tendencije izvršne vlasti ne nastave da podriva nezavisnost pravosudnog sistema", navodi se u saopštenju SSK.