Tartalja: NATO će morati da obešteti obolele od kancera u Srbiji

NATO Bombardovanje Srbije
Izvor: DW

Italijanski advokat Angelo Fiore Tartalja smatra da će obolelima od kancera u Srbiji, kao posledice NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom 1999. godine, biti dosuđena odšteta ukoliko se pred sudom dokaže krivica NATO.

"Ako bismo dokazali krivicu NATO za obolevanje ljudi, to bi omogućilo da se obolelima dosudi odšteta", rekao je Tanjugu Tartalja.

On je, zajedno sa advokatskom kancelarijom "Aleksić" iz Niša, pokrenuo pred Višim sudom u Beogradu spor po prvoj tužbi protiv NATO u ime obolelih od kancera, kao posledice bombardovanja naše zemlje osiromašenim uranijumom 1999. godine.

Upitan da li će NATO biti spreman da odštetu isplati po presudi srpskog suda, Tartalja ističe da ga ne zanima da li će oni to prihvatiti ili neće.

"Ukoliko postoji obavezujuća presuda svakako postoji način da oni to isplate i ispune svoju obavezu", decidan je u stavu Italijanski advokat, koji je u istim predmetima u Italiji uspeo da dobije 181 pravnosnažnu presudu u korist svojih klijenata - italijanskih vojnika koji oboleli od kancera, jer su bili raspoređeni u mirovnoj misiji na Kosovu.

U Italiji on je u ime vojnika tužio Ministarstvo odbrane Italije, jer tužbe nisu mogle da budu usmerene protiv NATO, jer nije bombadovao teritoriju te zemlje, već Kosova, BiH i Srbije.

"Ova dva slučaja povezuje mogućnost da se uspostavi uzročno- posledični odnos usled upotrebe osiromašenog uranijuma i oboljevanja od malignih bolesti", istakao je Tartalja i napomenuo da je mnogo lakše dokazati uzročno-posledični odnos upotrebe osiromašenog uranijuma i oboljevanja ljudi na teritoriji Kosova i Srbije.

U prvom slučaju bili su italijanski vojnici koji su proveli na Kosovu po četiri ili šest meseci u mirovnoj misiji, a u ovom slučaju je mnogo lakše dokazati uzročno-posledičnu vezu kada je reč o srpskom stanovništvu i stanovništvu koje je bilo prisutno tamo tokom samog bombardovanja, kaže Tartalja.

On je prošle godine upisan u Advokatsku komoru Niš, kako bi mogao da zastupa tužbe naših građana pred srpskim sudovima i u sudnici.

Advokat Srđan Aleksić navodi da je prva tužba protiv NATO, od preko 500 strana, podneta parničnom odeljenju Višeg sudu u Beogradu 20. januara, prevedena na srpski i u martu dostavljena sudu.

"Sud je tužbu dostavio NATO sa sedištem u Briselu i dao mu nalog da se u roku od 30 dana od prijema tužbe izjasni o njenim navodima, a ako to ne uradi, trpeće posledice našeg Zakona o parničnom postupku, prema kojem sud može da donese presudu zbog izostanka tužene strane (u korist tužioca)", rekao je Aleksić Tanjugu.

On očekuje da odgovor od NATO stigne do septembra, jer slede letnje pauze u radu sudova, u kom će se otkriti stav Alijanse - da li prihvata tužbu, da li će da izjavi odgovor ili ospori tužbeni zahtev ili će je ignorsati.

"Nadam se da će se uključiti u postupak, jer su dokazi jasni i nedvosmisleni da je moj klijent, kao vojni oficir bio i na Kosovu i Metohiji i u kopnenoj zoni bezbednosti - 210 dana, posle čega je nakon više godina dobio kancer mekih tkiva i u teškoj je situaciji", rekao je niški advokat.

Istakao je da je nedvosmisleno dokazano da taj kancer izaziva radijacija od osiromašenog uranijuma, a što je već pokazao i advokat Tartalja zastupajući tužbe italijanskih vojnika koji su oboleli iz istog razloga, jer su udisali teške metale osiromašenog uranijuma.

"Smatram da onaj ko je izazvao štetu mora da je nadoknadi, kao i da očisti teritoriju od osiromašenog uranijuma ako još postoji", naglasio je Aleksić.

Iako je najavljeno podnošenje više takozvanih pilot tužbi i pred sudovima u Vranju, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, sa tim se zastalo, jer su sudske takse za tužbe previsoke i u prvom slučaju je taksa iznosila 75.000 dinara.

Kancelarija Aleksić je ranije najavila da će tražiti da se njeni klijenti oslobode plaćanja sudskih taksi u tim postupcima, jer su oboleli od najteže bolesti.

Italijanski sudovi upravo su tako postupali i oslobodili svoje vojnike sudskih taksi.

Tužbenim zahtevom u svim ovim tužbama tražiće se odšteta od oko 100.000 evra zbog oboljevanja od kancera usled trovanja osiromašenim uranijumom konkretnih klijenata, a to su mahom vojnici, policajci ili vojni rezervisti, koji su bili 1999. godine na Kosovu ili jugu Srbije".

Pred sudovima u Srbiji, uz pomoć italijanske sudske prakse i veštačenjima u predmetima u kojima je postupao italijanski advokat, ali i drugim dokazima, Aleksić i Tartalja će pokušati da pokažzu postojanje uzročno-posledične veze između trovanja osiromašenim uranijumom i oboljenjavanja od raka srpskih vojnika i policajaca.

Aleksić smatra da su njegovi klijenti bili u identicnoj situaciji kao italijanski vojnici koji su dobili oštete pred sudovima svoje zemlje.

Italijanski vojnici dobili odštetu između 700.000 do milion evra po osobi

Kancelariji se, prema njegovim rečima, do sada obratilo oko 2.000 klijenata i svi su dostavili medicinsku dokumentaciju koju proverava tim veštaka.

Tužbe će biti podnete u ime onih koji imaju adekvatnu medicinsku dokumentaciju, koja pokazuje da je njihovo maligno oboljenje posledica dejstva osiromašenog uranijuma.

Sudu će uz tužbe biti priloženi i pisani dokazi, koje su domaći organi ranije prikupili u našoj državi za postupke vođene protiv čelnika NATO-a i čelnika država koje su učestvovale u bombardovanju.

To su pre svega dokazi izvedeni u postupcima vođenim 2000. godine u Okružnom sudu u Beogradu i pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu 2004. godine, zatim italijanske presude u slučaju obolevanja njihovih vojnika koji su bili raspoređeni u mirovnim misijama u bivšoj Jugosalviji, sudska praksa domaćih sudova, veštačenja i medicinska dokumentacija.

Za sada je planirano podnošenje takozvanih "pilot" tužbi, što podrazumeva pokretanje ograničenog broja postupaka, radi ujednačavanja sudske prakse na teritoriji cele države.

Italijanskim vojnicima odštete, između 700.000 do milion evra po osobi, isplatilo je Ministarstvo odbrane Italije, jer ih je ono poslalo na Kosovo i u Bosnu i Hercegovinu gde su oboleli od kancera.