Tokom 2022. godine Tužilaštvo dobilo 77 predmeta sa elementima prevare i korupcije

Skupština Kosova
Izvor: Reporteri

Generalni revizor Vljora Španca podnela je Skupštini Kosova godišnji izveštaj o učinku za 2022. godinu, navodeći da je tokom protekle godine Tužilaštvu poslato 77 predmeta sa potencijalnim elementima krivičnih dela, prevare i korupcije, prenosi Ljajmi.

Španca je ponovila posvećenost daljem unapređenju profesionalne kompetencije revizorske institucije, održavanju institucionalne nezavisnosti, jačanju integriteta, transparentnosti i timskog duha sa jedinom svrhom da Skupštini i građanima pruži objektivne i relevantne informacije o trošenju javnog novca.

„Tužilaštvo se fokusirala na revizije javnih institucija i javnih preduzeća koja dugo nisu bila revidirana od strane državne revizije, kao što su: KEK, KOSTT, RTK i kapitalni projekti sa velikom finansijskom težinom. Uzimajući u obzir brz razvoj u oblasti informacionih tehnologija i potrebu za bezbednošću IT sistema, Tužilaštvo je izvršilo reviziju sistema informacionih tehnologija od državnog i strateškog značaja“, navela je ona.