Tvrdišić napustio RTK2: Nisam prihvatio cenzuru i neću je nikada prihvatiti

Željko Tvrdišić
Izvor: Facebook

Direktor RTK2 Željko Tvrdišić napustio je tu medijsku kuću zbog kako je naveo, cenzure pojedinaca i političkih organizacija ako iznesu mišljenje koje nije u skladu sa politikom Vlade Kosova.

Tvrdišić je na Fejsbuku saopštio da je odbio ponudu predstavnika kosovskog Javnog servisa da nastavi rad na RTK2, i uputio pismo generalnom direktoru Škumbinu Ahmetdžekaju.

U pismu je istakao da bi njegov odgovor bio drugačiji da je ponuda stigla pre mesec dana i pre skandalozne odluke Borda RTK, kada je, kako navodi, neopravdano suspendovan sa posla na 30 dana.

"Odluka Borda RTK bila je klasičan udar na nezavisnu uređivačku politiku kanala na srpskom jeziku. Tom odlukom pogaženo je jedno od osnovnih ljudskih prava - pravo na slobodu govora. Bord RTK poslao je jasnu poruku svim zaposlenim na kanalu RTK2 – cenzurišite pojedince i političke organizacije ako iznesu mišljenje koje nije u skladu sa politikom Vlade Kosova. Ja nisam prihvatio cenzuru i neću je nikada prihvatiti. To je jedan od glavnih razloga zašto Vam ovaj put kažem – ne“, poručio je Tvrdišić.

Podsetio je da je RTK2 u prethodne tri godine radila u skladu sa profesionalnim standardima i njena uređivačka politika bila je nezavisna, pravična, profesionalna, objektivna, izbalansirana i neutralna.

Istakao je i da u prethodne tri godine nije bilo ni jedne mrlje u programu, niti jednog skandala.

"To nije bio slučaj sa ostalim programskim jedinica Javnog servisa Kosova, ali i sa Bordom RTK", dodao je Tvrdišić.

U pismu je poručio da je obaveza novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.

"Pravo javnosti je bilo da sazna da su u Gračanici 28. septembra građani ove opštine imali organizovano paljenje sveća i da je sa građanima bilo opštinsko rukovodstvo“, napisao je Tvrdišić i pozvao se na novinarski kodeks u kome je precizirano je da “moguće dejstvo objavljene informacije na medij ili medijskog vlasnika ne sme da utiče na odluku o njenom objavljivanju”.

Istakao je da već tri godine RTK2 funkcioniše bez glavnog i odgovornog urednika jer su konkursi koje su objavili za ovu poziciju bili neuspešni zbog nedovoljnog broja zainteresovanih za ovaj odgovoran posao, te je taj posao obavljao on bez naknade.

"Molim Vas prenesite članovima Borda RTK, da ubuduće vode računa kada podižu ruke kako bi glasali za neke važne odluke, jer ruke kojima glasaju lako je oprati, ali prljavština sa jednog drugog dela tela teško se pere. Svestan sam da ste i Vi bili pod strahovitim pritiskom minulog meseca ali profresija, demokratija i ljudskost se moraju braniti, složićete se“, naveo je dalje u pismu.

Sa RTK2, dodaje, odlazi časno i pored pretnji i neuspelog pokušaja diskreditacije "od strane jednog ministra koji nerazgovetno govori maternji jezik". 

Zamolio je da se pismo pročita na današnjem sastanku Borda RTK i zahvalio se svim kolegama zaposlenim na Javnom servisu sa kojima je sarađivao u prethodne tri godine.