Unapređenje primene Zakona o zaštiti dece na Kosovu do kraja juna

"Save the children" Kosovo
Izvor: facebook

Članovi Komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja, komisija za nestala lica, danas su se sastali sa predstavnicom organizacije "Sejv d Children" Kanarinom Šehu, koja ih je informisala o primeni Zakona o zaštiti dece na Kosovu.

Sastanku su pored članova Komisije prisustvovali i predstavnici OEBS, EU, kao i Kosovskog demokratskog instituta (KDI), navedeno je u saopštenju kancelarije za medije Skupštine Kosova.

Šehu je napomenula da ova međunarodna organizacija ima veoma dobro saradnju sa nekoliko ministarstva na Kosovu i da očekuje da ona u najskorije vreme donesu administrativna uputstva, koja bi unapredila primenu Zakona o zaštiti dece na Kosovu. 

Dodala je da će Ministarstvo prosvete u najskorije vreme doneti administrativna uputstva koja se tiču zaštite dece u školama i da će i ostala ministarstva iz svoj delokruga doneti ostalih dvanaest uputstava do kraja juna ove godine. 

"Na prostoru Kosova ima dosta sigurnih centara za decu u kojima treba da se poboljšaju uslovi zajedno sa socijalnim i zdravstvenim uslugama", rekla je Šehu.