Univerzitetu "Hasan Priština" zabranjeno da koristi opremu za identifikaciju radnika 

Univerzitet u Prištini
Izvor: Wikimapia

Agencija za informacije i privatnost zabranila je Univerzitetu "Hasan Priština" da obrađuje biometrijske podatke u svrhu identifikacije prilikom ulaska i izlaska radnika tokom radnog vremena, prenosi Koha. 

Agencija je  nakon sprovođenja inspekcije u vezi sa nadzorom zakonitosti obrade biometrijskih podataka na Univerzitetu u Prištini, utvrdila da je taj univerzitet instalirao opremu koja obrađuje biometrijske podatke, crte lica, za svrha identifikacije prilikom prijave ulaska i izlaska radnika u toku radnog vremena.

U tom slučaju, Agencija je donela rešenje o zabrani obrade biometrijskih podataka i obavezala univerzitet da izbriše i uništi taj materijal.

Kako se navodi u saopštenju Agencije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti utvrdio je da je obrada biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičkog lica u principu zabranjena. 

"Zbog toga se ova obrada može vršiti samo ako je nužno potrebna radi bezbednosti ljudi, imovine, zaštite poverljivih podataka, poslovne tajne, ako se to ne može postići lakšim sredstvima i treba da bude srazmerno svrsi plasiranja", kaže se u saopštenju.