Više od 400 lekara za četiri godine otišlo sa Kosova

lekari
Izvor: Pixabay, ilustracija

Loši uslovi rada i niske plate naveli su specijalističko medicinsko osoblje da ode sa Кosova, a za samo četiri godine, čak 400 lekara napustilo je Kosovo, prenosi RTK2.

Predsednik Lekarske komore Кosova dr Pljeurat Sejdiu je u izjavi Telegrafu potvrdio da se odlazak lekara dešava zbog uslova rada.

„Tokom mini ankete koju radimo prilikom apliciranja za neophodnu dokumentaciju za zapošljavanje u zemljama EU, većina je izjavila da odlazi zbog uslova rada, zatim dolazi kvalitet specijalističkog obrazovanja i plate“, kaže on.

Sejdiu takođe ukazuje da su oni lekari koji se odluče da svoju delatnost obavljaju u drugoj zemlji uglavnom srednje životne dobi.

„Tokom ove poslednje četri godine, od funkcionisanja OMК-a, otišlo je 454 lekara i uglavnom je njihova prosečna starost nešto više od 31 godine“.

Dr Pljeurati, tvrdi da su išli u Ministarstvo zdravlja sa konkretnim predlozima kako da se pronađe rešenje za ovaj problem, ali da nisu naišli na razumevanje

„U nekim slučajevima dali smo konkretne predloge MZ-u da to reguliše, pitanja kao što su poboljšanje uslova rada, kako da se poveća kvalitet specijalističkog obrazovanja, poveća plate i zakonska preciznost za zapošljavanje blizu 300 lekara bez posla, ali vidi se da nismo naišli od MZ na razumevanje ili saradnju po ovom pitanju“, zaključuje on.

Inače, prema podacima koje je u oktobru objavila Кosovska agencija za statistiku (ASК), navodi se da je u 2020. godini ukupan broj zaposlenih u zdravstvenom sistemu bio 13.518. Od toga 3.555 lekara specijalista, 8.386 medicinskih sestara i 1.577 nemedicinskog osoblja. Bruto plata lekara specijalista je oko 600 evra mesečno, dok je medicinska sestra, za posao koji obavlja, plaćena oko 300 evra mesečno.