Vitošević: Prištinski univerzitet nudi budućim brucošima 1.176 slododnih mesta na budžetu i 460 na samofinansiranju

Zgrada rektorata Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici (2).JPG
Izvor: © Kosovo Online

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nudi budućim brucošima 1.176 slobodnih mesta za finansiranje iz budžeta i 460 mesta za samofinansirajuće studente kojima je na raspolaganju jedan od deset fakulteta ove visokoškolske ustanove.

Prema rečima rektora Prištinskog univerziteta prof. dr Zdravka Vitoševića, zahvaljujući odobrenju Vlade Srbije, raspisan je konkurs na svim fakultetima za prijem novih studenata, a prvi upisni rok će biti od 22. do 24. juna, dok će datume za polaganje prijemnih ispiti odrediti sami fakulteti.

„Verujemo da će budući studenti naći svoje mesto na nekom od deset fakulteta i 97 studijskih programa, gde imamo 1.176 mesta za finansiranje iz budžeta, kao i 460 mesta za samofinansirajuće studente. Zato pozivam sve mlade ljude, svršene srednjoškolce, da se informišu na sajtovima naših fakulteta o uslovima upisa“, rekao je Vitošević.

On je dodao da će drugi upisni rok na fakultetima Prištinskog univerziteta biti održan u septembru.

„Nadamo se da ćemo u ova dva upisna roka dobiti najbolje i najkvalitetnije mlade ljude koji će pronaći svoj studijski program, odnosno da se obrazuje za zanimanje koje će im doneti kasnije mogućnost da zasnuje i porodicu i da ostane na prostoru Kosova i Metohije“, kaže Vitošević.

Prema njegovim rečima, na Prištinskom univerzitetu je u toku reakreditacija studijskih programa na sva tri nivoa studiranja, a na pojedinim fakultetima su pripremljeni i novi studijski programi kao što su „Fizikalna medicina i rehabilitacija“ na Medicini, zatim „Stomatološki diplomirani tehničar“, dok Poljoprivredni fakultet sprema studijski program „Agroekonomija“.

„Mnogi naši fakulteti se trude da integrišu studijske programe između sebe, kao što to rade Ekonomski i Poljoprivredni ili Ekonomski i Pravni fakultet i u tim slučajevima mi dobijamo multidisciplinarnost koja omogućava mladim ljudima da, kad završe neki od tih novoformiranih studijskih programa, nađu mesta kako u administraciji, tako i u industriji, prosveti, zdravstvu i šire“, poručuje rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Vitošević navodi da proces reakreditacije svih 97 studijskih programa na tri nivoa, sprovodi Nacionalno akredataciono telo Ministarstva prosvete Srbije.

„Nacionalno akreditaciono telo, koje potpuno samostalno radi svoj posao, u prilici je da se upozna sa radom svih naših deset fakulteta i da ocenjuje rad na 97 studijskih programa na sva tri nivoa akademskog studiranja i obrazovanja. Očekujemo da će do 1. okrobra, kada počinje nova akademska godina, biti završena reakreditacija svih studijskih programa koja će trajati u narednih sedam godina“, rekao je Vitošević.

On je naglasio da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čini sve da fakulteti Prištinskog univerziteta imaju dobre uslove za rad, pre svega obezbeđivanjem prostornih kapaciteta i opreme, ali i kompetentnih nastavnika i saradnika.

Za one svršene srednjiškolce koji žele da upišu Ekonomiju, na ovom fakultetu obezbeđeno je 120 mesta sa finansiranje iz budžeta, a isti broj slobodnih mesta ima i na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kao i na Medicinskom gde je odobreno i 30 mesta za samofinansirajuće studente.

Kada je reč o Pravnom fakultetu, u prvu godinu studija moći će da se upiše 70 studenata na budžetu i 130 na samofinansiranju, dok je na PMF slobodno 130 mesta na budžetu i 20 za samofinansiranje.

Najviše slobodnih mesta čije će studiranje finansirati država Srbija nalazi se na Fakultetu tehničkih nauka gde je odobreno 240 mesta, a raspisan je i konkurs za 50 samofinansirajućih studenata, dok je najmanje na Fakultetu umetnosti koji u prvu godinu planira da upiše 26 studenata na budžetu i 22 samofinansirajuća.

Učiteljski fakultet je svoja vrata otvorio za 80 studenata na budžetu i 50 samofinansirajućih, a Filozofski fakultet za 167 na budžetu i 163 za one koji će sami morati da finansiraju svoje školovanje.