Vitošević: U novoj zgradi Univerziteta, mesto će naći četiri fakulteta i na hiljade studenata

Prof. dr Zdravko Vitošević
Izvor: Kosovo Online

Jedan od velikih infrastrukturnih projekata čija će realizacija, po nedavnom obećanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, započeti u toku ove godine na Kosovu je i izgradnja zgrade Prištinskog univerziteta u Severnoj Mitrovici veličine preko devet hiljada kvadratnih metara, zašta će biti utrošeno više od 790 miliona dinara.

Rektor Univerziteta u Prištini,  sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici prof. dr Zdravko Vitošević rekao je za Kosovo Onlajn da će svoje mesto u novoj zgradi univerziteta, koja će, kako kaže, biti najlepša zgrada u ovom gradu i mesto gde će se mladi okupljati i sticati nova znanja, između ostalih naći i četiri od deset fakulteta.

„U ovoj zgradi univerziteta svoje mesto će naći Prirodno – matematički, Pravni, Ekonomski kao i Fakultet umetnosti. Tu će biti i rektorat, ali i centralni laboratorijski prostor univerziteta, kao i Univerzitetska biblioteka. Ne mali prostor zauzeće i naša informatička laboratorija sa informatičkim tehnologijama koje su neophodne univerzitetu zarad elektronskog odvijanja nastave, odnosno nastave na daljinu. To će biti preteča jednog novog studijskog programa izvođenja nastave na daljinu, a kao što znamo jedna od najznačajnijih tekovina koja se pokazala i u doba koronavirusa je da prenosimo znanje na daljinu preko elektronskih platformi“, rekao je rektor Vitošević.

On je dodao da će na taj način Prištinski univerzitet imati mogućnost da kroz dve godine, za koliko je predviđeno da se završe radovi na izgradnji nove zgrade, sa novim studijskim programima i novim prostornim kapacitetima, ali i novom opremom, započne novu školsku godinu.

„Očekujem da će, po realizaciji projekta, svi naši fakulteti koji će biti smešteni u ovoj zgradi, kao i ostali delovi univerziteta, imati najsavremenije i najbolje moguće uslove za rad“, rekao je Vitošević.

Prema rečima rektora Univerziteta u Prištini, ova visokoškolska ustanova čeka akreditaciju za 94 studijska programa i sledeće dve godine su, kako kaže, najznačajnije.

„Na 94 studijska programa našeg univerziteta studiraće preko 10 hiljada studenata i naš jedini cilj u narednom dvogodišnjem periodu je da reakreditujemo 94 studijska programa na 10 fakulteta i oni su predviđeni za sva tri nivoa, osnovnom – akademskom nivou 39 studijskih programa, na master nivou je 38 studijskih programa, dok je na najznačajnijem doktorskom nivou predviđeno 14 studijskih programa. Imamo dva integrisana studijska programa – medicine i stomatologije i jedan specijalistički studijski program“, naveo je on.

Prema rečima prof. dr Vitoševića, sa novim studijskim programima, novim objektima i opremom Prištinski univerzitet će dobiti na značaju.

„Ali, neće samo univerzitet dobiti na značaju, već čitav prostor Kosova i Metohije u smislu adekvatnog obrazovanja, razvoja naučno – istraživačkog rada, razvoja umetnosti, nauke, kulture, sporta, zdravstva i šire. To će označiti trenutak kada će univerzitet zajedno sa zajednicom u kojoj se nalazi, u simbiozi, napraviti mogućnost da mladi ljudi ne odlaze sa ovih prostora, već da svoju budućnost upravo grade na prostorima Kosova i Metohije“, rekao je Vitošević.

A da je namera čelnika Prištinskog univerziteta da mladim ljudima pruže šansu da ostanu na Kosovu govori i činjenica da je u prethodne dve godine zaposlenje na ovom univerzitetu našlo 72 saradnika za neki od studijskih programa.

„Penzionisano je 23 profesora, a za svako njihovo mesto smo primili po tri mlada saradnika koji će u narednih 10 do 15 godina doseći naše profesore koji su otišli u zasluženu penziju. Ali, da bi se to desilo, da bi mladi ljudi videli svoju perspektivu i ostali na našem univerzitetu i na Kosovu i Metohiji, razmišljamo i o poboljšanju njihovih životnih uslova i obezbeđivanju stambenog prostora za njih“, rekao je rektor Vitošević.

On je najavio da će upravo u tom cilju, tokom aprila i maja meseca, biti podeljeno 19 stanova za nastavnike i mlade saradnike koji sa svojim porodicama žive na Kosovu, a izvestan broj stambenih jedinica biće obezbeđen i u naselju Sunčana dolina.

Vitošević je naglasio da se i pored svih problema sa kojima se suočavao u prethodnom periodu, Prištinski univerzitet konsolidovao i ove godine upisao najveći broj studenata.

„Naime, ove školske 2020/21 godine upisali smo 2.000 studenata, od kojih je 1.190 upisano na osnovnim akademskim studijama, 740 na master, dok je na doktorskim studijama upisano 74 studenta. Kada bi smo samo sledeće godine ponovili tu brojku došli bi smo do impozantnog rezultata, a sve je to posledica temeljitog rada svih fakulteta koji se nalaze u sastavu ovog univerziteta“, kaže Vitošević.

On naglašava da su fakulteti ovog univerziteta, kao članice Evropske univerzitetske asocijacije i punopravni član Konferencije univerziteta Srbije ostvarili mnogobrojne projekte sa univerzitetima u okruženju, ali i sa evropskim i svetskim univerzitetima.

„Mnogi naši studenti se nalaze na studiranju na nekom od nekih od evropskih univerziteta gde borave od 3 meseca do godinu dana, a onda se vraćaju ovde i prenose sve ono što su saznali tamo. Na taj način obogaćujemo prostor i sistem visokog obrazovanja našeg univerziteta sa prostorom i sistemom visokog evropskog obrazovanja, a značajno je i to što naši fakulteti preko univerziteta ostvaruju saradnju u oblasti međunarodno – istraživačkog rada", kaže Vitošević.

Tako se, po rečima Vitoševića, na Fakultetu tehničkih nauka, realizuju dva međunarodna projekta, gde je nosioc tih projekata Prištinski univerzitet, a koji su prepoznati od strane Evropske komisije za obrazovanje i nauku.

"Na taj način naš univerzitet dobija i sredstva za nabavku opreme, a kao rezultat te saradnje je i nabavka kompletne televizijske opreme za TV studio koji radi na FTN – u“, zaključio je Vitošević.