Vlada bi sutra trebalo da usvoji nacrt budžeta od 2,4 milijarde evra

Vlada Kosova
Izvor: Ekonomia Online

Sutra se očekuje da na sastanku vlade bude usvojen nacrt budžeta za 2021. godinu u iznosu od 2,4 milijarde evra ili 200 miliona evra manji od ovogodišnjeg, prenosi Kljan Kosova.

Zamenik ministra finansija, Agim Krasnići, rekao je da očekuje da će nacrt budžeta sutra odobriti vlada, a zatim nastaviti sa usvajanjem u Skupštini.

„Očekujemo da sutra nacrt budžeta odobri vlada, zatim će, prema zakonu, biti prenet u Skupštinu i postoji rok do kraja godine koji treba da bude odobren. Tako da smo spremni sa budžetskim procesom, uprkos činjenici da je to bio veoma izazovan proces ove godine", rekao je on. 

Pored toga, dodao je, bilo je potrebno obezbediti dodatni fond podrške za sledeću godinu vezan za paket oporavka i deo sredstava za zdravstvo.

Krasnići je naglasio da su ovim budžetom postavljena tri prioriteta, kao i da je dobijena saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda za ovaj nacrt zakona.

„Dva ili tri glavna cilja su da se uprkos ovoj situaciji u delu politike prihoda ništa nije promenilo, u smislu da uprkos padu prihoda nema povećanja poreza. Prioritet ostaje zdravstveni sektor, koji se bavi pandemijom. Sledeće godine, pored javne zdravstvene zaštite, kosovska vlada brine i o privatnom sektoru i zdravlju građana. Dakle, ovo su prioriteti, ne zaboravljajući da se svi projekti koji su ugovoreni nastave i sledeće godine, tako da ovaj deo javnih investicija održi kontinuitet", ukazao je.

Pored toga, nastavio je Krasnići, postignut je dogovor o budžetu sa MMF-om ...

"Budžet iznosi 2 milijarde i 400 miliona evra. U okviru ovog budžeta biće osigurano da javni sektor funkcioniše, plate, dobra, subvencije, sve zakonske obaveze. Obezbeđen je fond od 616 miliona za kapitalne investicije“, precizirao je.

Profesor Ekonomskog fakulteta Nagip Skenderi kaže da bi budžet trebao biti u funkciji socijalne zaštite i javnog zdravlja.

„Vlada bi preko svojih institucija trebalo da preusmeri budžet u funkciju socijalne zaštite, što znači zdravstveni aspekt, ali ne zaobilazeći privatni sektor. Podrška privatnom sektoru putem subvencija u raznim oblicima trebalo bi da bude jedan od ključnih prioriteta za sledeću budžetsku godinu, jer će u suprotnom doći do ekonomskog kolapsa u celini ...", kazao je on.

Izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu Arian Zeka, takođe traži politički konsenzus o državnom budžetu i drugim nacrtima zakona koji su od interesa za zemlju i privatni sektor.

„Neizglasavanje budžeta biće blokada ne samo u sprovođenju infrastrukturnih projekata za 2021. godinu, već i u pružanju javnih usluga za plate u javnoj upravi", dodao je.

Zakonski rok za usvajanje nacrta budžeta u vladi je do 31. oktobra