Vrhovni sud Kosova: Lažni veterani OVK da vrate 68 miliona evra

OVK, zastava
Izvor: Koha ditore

Vrhovni sud Kosova potvrdio je da bi sudovi trebalo da obavežu "lažne veterane" da vrate nelegalno isplaćene penzijske beneficije, koji su prema procenama Specijalnog tužilaštva Kosova oštetili budžet za oko 68 miliona evra, prenosi Reporteri.

Takvo tumačenje Vrhovni sud Kosova je dao još u septembru 2020. godine, i to u slučaju osuđenog Aljberta Krasnićija kojeg je tužilaštvo u Peći optužilo da je dobio penziju u iznosu od 3.740 evra putem falsifikovanih dokumenata.

Zbog ove optužbe, Krasnićiju je suđeno u Osnovnom sudu u Peći, gde je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od šest meseci, međutim uz njegov pristanak ova kazna zamenjena je novčanom kaznom u iznosu od 1.200 evra.

Izrečena mu je dodatna kazna za naknadu štete Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSZ), u iznosu od 3.740 evra.

Takvu odluku podržao je i Apelacioni sud u aprilu ove godine, odbacivši žalbu odbrane okrivljenog kao neosnovanu.

Međutim, tvrdeći da su pećki i Apelacioni sud počinili proceduralne povrede i povrede materijalnog prava, okrivljeni Krasnići je preko svog branioca podneo Vrhovnom sudu zahtev za “zaštitu zakonitosti”.

Prema odbrani, redovni sudovi prekršili su krivični zakon kada je osuđeni bio obavezan da vrati iznos od 3.740 evra primljen na ime penzija, bez zahteva za naknadu štete od oštećenog Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Međutim, Vrhovni sud Kosova odbacio je takvu tvrdnju odbrane kao neosnovanu.

Prema Vrhovnom sudu, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je izrekao dodatnu kaznu “nalog za naknadu štete“, protiv osuđenog Krasnićija.

“Prema oceni Vrhovnog suda Kosova, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je izrekao dodatnu kaznu, nalog za nadoknadu gubitka ili štete predviđen članom 64. stav 1. KZK, jer kada sud osudi osobu koja je proglašen krivim za bilo koje krivično delo koje uključuje krađu, gubitak, oštećenje ili uništavanje imovine, sud će naložiti počiniocu da izvrši odštetu žrtvi krivičnog dela. U ovom slučaju, sud nije povezan sa imovinsko-pravnim zahtevom oštećene strane, jer je izricanje dodatne kazne obavezno u skladu sa članom 62 KZK. Dakle, sud je izrekao ovu dodatnu kaznu uzimajući u obzir Ministarstvo rada i socijalnog zaštite oštećena strana”, kaže se u odluci Vrhovnog suda.

Inače, ova sudska odluka potvrđuje preporuke Kosovskog instituta za pravdu  pravosudnom sistemu u postupanju sa slučajevima “lažnih veterana“.

Još u septembru 2019. godine,taj institut je nakon analize sudskih slučajeva i optužnica Kosovskog tužilaštva u vezi sa slučajevima veterana, objavio analitički izveštaj u kome je utvrđeno da je pravosudni sistem "amnestirao" lažne veteran, jer nisu obavezali optužene da vrate nelegalne penzije.

Shodno tome, Institut  je preporučio da, u cilju zaštite budžeta u radu sa ovim slučajevima, Tužilaštvo iznese predloge za izricanje dodatnih kazni za nadoknadu štete i da su sudovi Kosova, čak i u odsustvu predloga javnog tužioca, imaju pravnu nadležnost da izriču dodatne kazne po službenoj dužnosti.