Za sedam meseci 25 samoubistava na Kosovu

policija - mesto nesreće
Izvor: Koha ditore

Broj ljudi koji su izvršili samoubistvo na Kosovu i dalje je zabrinjavajući, a za poslednjih sedam meseci je 25 ljudi sebi oduzelo život, prenosi Ekonomija onlajn.

Prema rečima psihologa Memljia Golopenija jedan od uzroka samoubistva je nedostatak adekvatnog lečenja. 

"Nažalost, u našoj zemlji se veoma malo radi na očuvanju mentalnog zdravlja, a slučajevi koji su završili smrtnim ishodom su u potpunosti posledica neadekvatnog tretmana tih ljudi. Prevencija se može postići kroz veću promociju mentalnog zdravlja i promociju uloge psihologa, kao uticajnog faktora u prevenciji samoubistva kroz tehnike i savetovanje", rekao je Golopeni. 

Golopeni smatra da građani Kosova imaju problem da posete psihologa, a da to treba promeniti kod mlađih generacija. 

"Nažalost, građani naše zemlje retko se konsultuju sa psihologom, verovatno zbog mentaliteta. Potrebno je mnogo truda da to promenimo, da bar mlađe generacije nemaju ovaj problem", zaključio je Galopeni.