Zaštitnik građana: Tokom 2023. najveći broj žalbi na račun diskriminacije primljen od srpske zajednice

Naim Ćeljaj
Izvor: Klan Kosova

Zaštitnik građana Naim Ćeljaj izjavio je danas da je na osnovu broja žalbi i tvrdnji o kršenju ljudskih prava srpska zajednica na Kosovu najviše diskriminisana, navodeći da su Srbi tokom 2023. zbog diskriminacije podneli 148 pritužbu.

"Građani srpske zajednice podneli su 148 pritužbi, Bošnjaci 22, Albanci 20, Romi 18, Turci sedam, i osam ostalih. Dakle, na osnovu broja pritužbi i tvrdnji o kršenju ljudskih prava, čini se da je najviše diskriminisanih bilo iz srpske zajednice", rekao je Ćeljaj za Radio Slobodna Evropa.

Na pitanje kako institucija Zaštitnik građana može pomoći ljudima koji veruju da su njihova prava povređena, Ćeljaj ističe da njegov resor ne zamenjuje organe javne vlasti koji imaju odgovornost, nadležnost i obavezu da rešavaju zahteve, žalbe i probleme građana, ali da je kancelarija Zaštitnika građana jedina koja dosledno izlazi u odbranu prava građana.

To radi, kako navodi, uspostavljanjem standarda za utvrđivanje kršenja ljudskih prava i utvrđivanjem organa odgovornog za utvrđenu povredu.

Sumirajući rezultate godine koja je na izmaku, Ćeljaj ističe da je 2023. bila izazovna i za rad same institucije, kao i za poštovanje ljudskih prava i sloboda na Kosovu.

"Broj pritužbi ove godine bio je oko 1.600. Te žalbe su se uglavnom odnosile na odgovorne strane, sudove, ministarstva, opštine i tako dalje", poručio je on.

Dodaje da su prijave uglavnom vezane za odugovlačenje sudskih postupaka, zatim ugrožavanje prava na rad i obavljanje profesije vezano za procedure zapošljavanja i procedure napredovanja.

Napomenuo je da građane muče i problemi ili kršenje prava u vezi sa zaštitom zdravstvenih i socijalnih prava.