Ekonomisti o gubicima Kosova zbog upotrebe srpske valute

evro dinari novac pare
Izvor: capital.ba

Upotreba srpskog dinara na severu, ali i u drugim delovima Kosova, nanosi štetu budžetu koji se broji milionima evra, jer prodaja ostvarena preko ove valute nije prijavljena Poreskoj upravi Kosova (PUK), piše Gazeta Ekspres.

Navodi se, da Ustav Kosova definiše evro kao zvaničnu valutu, a stručnjaci ocenjuju upotrebu dinara kao veoma štetnu u ekonomskom smislu i protivustavnu i nelegalnu.

Ekspert za ekonomska pitanja Nisret Madžera najavio je da upotreba dve valute uništava finansijski i postojeći sistem.

Priznao je da Kosovo gubi milione evra od upotrebe dinara, dok nije našao izraz da objasni, kako je rekao, ovo zlo koje se događa Kosovu.

„Ne mogu postojati dve valute, jer ako funkcioniše druga valuta, to ima izuzetno veliki uticaj na kolaps finansijskog sistema i direktno ili indirektno na kolaps postojećeg ekonomskog sistema... Dinar ulazi ilegalno, ne pojavljuje se ne samo u PUK, već i u sredstvima za razmenu prodaje, penzija, socijalne pomoći koju Srbija uvek vrši u dinarima”, rekao je Madžera.

Žalosno je što je na četvrtom kilometru od centra Prištine, nastavio je Madžera, gde imamo vladu i druge institucije, sredstvo plaćanja dinar.

“Došli smo u situaciju da se ne može napraviti tačan bilans gubitaka. Ali, naravno, ti gubici su u milionima. Nemam reči da objasnim ovo zlo koje se događa sa Kosovom“, rekao je Madžera.

Dodao je da bi ovo pitanje definitivno trebalo da bude jedna od tema kojima će se baviti u tekućim razgovorima između Kosova i Srbije.

U međuvremenu, stručnjak za pravna pitanja advokat Musa Damati, kaže da Ustav Kosova, odnosno član 11. stav 1., evro definiše kao zvaničnu valutu.

"Bilo koji promet sa ekonomskim i trgovinskim tendencijama na Kosovu, osim evra, smatra se neustavnim. Što se tiče ostalih valuta, poput dinara, koje cirkulišu u različitim delovima teritorije, ovo je definitivno nezakonita i protivustavna aktivnost, sve dok ne postoji bilateralni prostor ili međusobni sporazum, koji još uvek nismo videli. Finansijske institucije sa svojim strategijama, bi trebalo da podzakonskim aktima identifikuju ove izvore, poput komercijalnih banaka koje protivustavno i ilegalno koriste drugu valutu, bilo da je to dinar ili bilo koja druga valuta“, rekao je Damati.

Kosova Pres zatražio je od Centralne banke Kosova objašnjenje, ali odgovor od zvaničnika te finansijske institucije nisu dobili.