Hajdari: Sprovodi se operativni plan za uklanjanje trgovinskih barijera između Albanije i Kosova

Sednica Komisije za privredu sa ministarkom Rozetom Hajdari
Izvor: Kosovapress

Ministarka industrije, preduzetništva i trgovine Rozeta Hajdari izjavila je, tokom izlaganja pred Komisijom za privredu, da je počeo da se sprovodi operativni plan za rešavanje ekonomskih i trgovinskih barijera između Kosova i Albanije što je rezultat postizanja nekoliko sporazuma, prenosi Kosovo pres.

Predsedavajući Komisije Ferat Šalja pitao je ministarku Hajdari o mogućnostima stvaranja olakšica za registraciju albanskih preduzeća na Kosovu.

"Preporučeno je da se pokrene proces olakšavanja registracije kosovskih preduzeća u Albaniji i obrnuto. Šta ste po ovom pitanju preduzeli ?", upitao je Šalja.

Ministarka Hajdari je rekla da su u tu svrhu formirali Sekretarijat za rešavanje trgovinskih barijera između Kosova i Albanije koji će se baviti i registracijom preduzeća.

"Na sastanku dve vlade dogovoren je operativni plan koji će olakšati poslovanje u obe zemlje koji je počeo da se sprovodi. Neophodno je ukoliniti trgovinske barijere,  povećati ekonomsku saradnju i saradnju u drugim oblastima, pre svega u obrazovanju. Dakle, imali smo nekoliko veoma dobrih sporazuma o saradnji, ali do sada nije bilo konkretnih operativnih planova kako da se pristupi“, rekla je Hajdari.

Komisija za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu na današnjoj sednici usvojila je u načelu Predlog zakona o turizmu.

Ovaj Nacrt zakona obrazložila je ministarka Hajdari, koja je istakla da je on od posebnog značaja i nacionalnog interesa.

"Zakon o turizmu ima za cilj da uspostavi pravni osnov za razvoj konkurentnog i održivog turizma u Kosova, koristeći prirodne, kulturne, ljudske i finansijske resurse. Takođe je u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i savremenim standardima... Radimo i na strategiji turizma i verujem da će ovaj zakon pomoći i u realizaciji godišnjih planova turizma", rekla je ona.

Ova Komisija je takođe razmotrila plan rada Kosovske agencije za privatizaciju za 2022. godinu.

Zamenik generalnog direktora Kosovske agencije za privatizaciju (PAK) Avni Jašari rekao je da se od Državnog fonda očekuje prenos 41.000 hektara zemljišta, 24 administrativnih objekata i 70 druge imovine preduzeća.

Jašari je, ističući da je ukupna trenutna vrednost eksproprijacija oko 80 miliona evra, naglasio je da će do prenosa ove imovine doći tek kada bude usvojen Zakon o osnivanju državnog fonda.