Hodaj: Kosovo nema kapacitet za zastupanje u arbitraži

Tauljant Hodaj
Izvor: Ekonomia Online

Stručnjaci za ekonomska i pravna pitanja na Kosovu, apelovali su na kosovske institucije da budu oprezne pri potpisivanju ugovora i da ih ne zanemaruju, kako ne bi izgubili milione evra u Arbitražnom sudu, prenosi Ekonomija onlajn.

Advokat Tauljant Hodaj smatra da Kosovo nema kapacitet za zastupanje u arbitraži.

"Obavešteni da postoje brojne tužbe u arbitraži. Normalna međunarodna arbitraža su specijalizovane institucije koje se obično bave privrednim sporovima i shodno tome žele i adekvatno zastupanje. Mislim da Kosovo nema kapacitet, ali može da angažuje advokatske firme za komercijalnu arbitražu kako bi zaštitili interese Kosova. Pre nego što dođe do ovoga bilo bi dobro da one institucije koje sklapaju ugovore kada imaju klauzulu arbitraže ili da one ugovore ili sporazume koje se arbitraža direktno primenjuje da budemo pažljiviji i profesionalniji da odgovore na vreme i ne zanemaruju, jer je svaki nemar je na štetu Kosova i može izgubiti arbitražu“, rekao je Hodaj.

Suprotno tome, predsednik Evropskog saveta investitora Emruš Ujkani smatra da Kosovo ima stručnjake koji su spremni da ga predstavljaju u ekonomskoj arbitraži.

„Kosovo ima dobre stručnjake u oblasti ekonomije, odnosno u oblasti onoga što je ekonomsko pravo i zastupanje u arbitraži. Imamo zajednicu advokata i poznajem kategoriju kadrova koji imaju kapacitet i mogućnost da zastupaju i brane, odnosno svaku stranku koja je orijentisana da brani. S tim u vezi, ne sumnjam. Dakle, ima kadrova koji su stručno obrazovani i razvijeni u većini zapadnih zemalja, tako da mislim da to nije izazov", kazao je Ujkani.