Institut za ekonomiju i finansije: Ekonomska situacija na Kosovu nepovoljna za strane investicije

Vlada Kosova
Izvor: Vlada Kosova

Kosovo je suočeno sa dva ključna problema: nezaposlenošću i visokim trgovinskim deficitom zbog čega Vlada Kosova treba da formira radne grupe ekonomskih stručnjaka za kreiranje nacionalne strategije ekonomskog razvoja, prenosi Ekonomija onlajn.

Ovo je predlog novoosnovanog Istraživačkog instituta za ekonomiju i finansije koji je danas predstavljen u Prištini.

Izvršni direktor ovog instituta, Fehmi Mehmeti, bivši guverner CBK-a, rekao je da bi prioriteti vlade trebalo da bude ekonomski razvoj i privredni rast.

“Potrebna su rešenjena za infrastrukturalne problem. Investitorima u startu treba obezbediti struju bez da oni moraju da ulažu u generatore. Takođe, investitorima treba ponuditi fiskalni moratorijum da na osnovu vrednosti koju ulože i broja zaposlenih prvu godinu od države dobiju subvenziju na 50 odsto zarada radnika”, naveo je Mehmeti.

On je rekao da je jedno od rešenja i da se sa Sudskim savetom Kosova predloži da se u Privrednom sudu osnuje posebno odeljenje za strane investicije koje bi sve eventualne sporove rešavalo u roku ne dužem od dva meseca.

“Takođe, Vlada treba da stvori ekonomsku diplomatiju, koja bi bila glavni promoter promocije ekonomske zone stranim investitorima da ih informiše o kapacitetima koje moraju da ulože na Kosovu. Informisanje o znatno nižim troškovima u odnosu na druge zemlje EU, od troškova poreza, radne snage, subvencija plata, obaveza države, posebnog odjela za strane investitore pri Privrednom sudu, mogućnosti za zajedničko ulaganje itd. Dakle, ovim intervencijama bi privreda Kosova uticala na smanjenje trgovinskog deficita kroz smanjenje uvoza supstitutivnih proizvoda koji bi se proizvodili na Kosovu u ekonomskoj zoni”, rekao je on.

Ekonomski ekspert Mejdi Bektaši rekao je da je ekonomska situacija na Kosovu trenutno nepovoljna za strane investiture.

„IHEF ima za cilj da doprinese ekonomskom razvoju i prosperitetu Kosova kroz promociju, analizu i primenu ideja, razvoj koncepata i znanja. Kosovu, kao novoj državi, potrebne su konkretne ideje i planovi koji će biti bolja prilika za institucije, kako javne tako i privatne”, rekao je i Bektaši i da je nepovoljna politička situacija uticala da se na Kosovu pažnja sa politike skrene na ekonomiju.

“Trenutna ekonomska situacija je skoro nepovoljna za strane investitore da usmeravaju svoje investicije na Kosovu. Brz ekonomski razvoj je najveća potreba koju Kosovo uopšte ima, a posebno građani Kosova“, rekao je on.

Medain Hašani, vanjski stručnjak, pozvao je vladu da ostavi po strani političke zamerke i pozove inostrane stručnjake da rade na strategiji ekonomskog razvoja.

“Cilj Instituta je da se ne bavimo političkim temama. I to će biti naša orjentacija i preporuka Vladi Kosova. Glavna preporuka vladi je da po strani ostavi politiku i za kreiranje strategije ekonomskog razvoja uzme stručnjake. Ovo je godina izazova za Vladu”, rekao je on.