Ismailji i Suniog o pripremama za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima (Sepa)

Ismailji i Suniog
Izvor: Društvena mreža X/Ambassador Tomaš Szunyog

Guverner Centralne banke Republike Kosova Ahmet Ismailji sastao se sa ambasadorom Kancelarije EU na Kosovu Tomašem Suniogom, kojeg je informisao o glavnim dešavanjima u finansijskom sistemu, unapređenju pravnog i regulatornog okvira, kao i stabilnosti i integritetu finansijskog sistema Kosova.

U saopštenju se navodi da je Ismailji obavestio Sunioga o akcijama koje je CBK preduzela za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima (Sepa), uključujući izradu potrebnog pravnog okvira, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Svetska banka kao deo regionalnog projekta.

Ismailji je istakao da bi ulazak Kosova u sisteme EU olakšao trgovinu i doprineo stvaranju efikasnog, bezbednog i integrisanijeg platnog sistema, koji bi služio ekonomskom rastu.

Tokom ovog sastanka, Suniog je rekao da EU ostaje posvećena podršci putu Kosova i CBK u ispunjavanju pravnih i tehničkih uslova za članstvo u Sepi, kao ključnih elemenata za Plan rasta, kao i integraciju u evropsku porodicu.

Na kraju, Ismailji je izrazio zahvalnost CBK za podršku koju je EU pokazala finansijskom sistemu i ekonomiji Kosova, kroz brojne programe finansijske podrške institucija Evropske unije i Evropske centralne banke.