Izgubljeni sporovi sa stranim kompanijama negativno utiču na ekonomiju Kosova

Ekonomija, novac.jpg
Izvor: Reporteri

Kosovo ima ukupno sedam predmeta u međunarodnim arbitražama, čija je vrednost tužbi blizu 230 miliona evra, a kako upozoravaju iz Privredne komore Kosova izgubljeni sporovi šalju loše poruke stranim investitorima.

"Kosovo je do sada dobilo sedam tužbi u sudovima van Kosova, od kompanija ili fizičkih lica. Okvirna vrednost potraživanja svih tužilaca je 229.133.000 evra. Od ovih tužbi do sada su okončana tri predmeta od kojih je državni budžet oštećen u iznosu od 136.133.000,00 evra", saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Iz Privredne komore Kosova smatraju da sporovi izgubljni u međunarodnoj arbitraži utiču na strane investicije.

U predstavljanju Kosova u međunarodnoj arbitraži, prema rečima Antona Nrecaja, sa Instituta Klard, ulogu igraju i kapaciteti branilaca koji za to imaju licencu.

Kosovo je nedavno izgubilo slučaj od kompanije "Kontur global" u iznosu od preko 20 miliona evra.