Korenica: Suvereni fond ima za cij oporavak preduzeća; Šalja: Stvara se nejednakost između privatnog i javnog sektora

Vlada Kosova
Izvor: Reporteri

Pokret Samoopredeljenje insistira na glasanju o Nacrtu zakona o Suverenom fondu, dok se Demokratska partija Kosova i dalje protivi jer njegovim stvaranjem nestaje konkurencija i stvara se nejednakost između privatnog i javnog sektora, prenosi Ekonomija onlajn.

U DPK smatraju da međunarodna praksa pokazuje da Suvereni fond ne upravlja imovinom već dividendama dok u Samoopredeljenju to vide kao razvoj i tendenciju da se ova preduzeća oporave.

Zamenik pokreta Samoopredeljenje Visar Korenica kaže da Suvereni fond ima za cilj da javna preduzeća učini funkcionalnim, jer posluju sa gubitkom već nekoliko godina. 

“To je osnovni cilj koji ovakvim preduzećima daje veći fokus na deo Vlade koja razvija potencijal koji imaju. Reč je o Trepči, Infrakosu, KEK-u i drugim kompanijama koje imaju veliki razvojni potencijal”, rekao je Korenica.

Pominjući kompanije koje godinama posluju sa gubitkom, Korenica kaže da će njima upravljati stručni odbor i da će po njemu glavni fokus biti njihov razvoj.

„To je i cilj, kroz povećanje kapitala ovih preduzeća i njihov dobar učinak u smislu daljeg razvoja ovih preduzeća jeste da više ne posluju sa gubitkom, da se stvori garancija za one koji rade u ovim preduzećima da budu akcionari a istovremeno će dati veliki potencijal unutrašnjem ekonomskom razvoju. Vi znate da Infrakos, Trepča i druga preduzeća rade sa gubitkom. Ovaj Fond ima za cilj da u okviru stručnog odbora koji će biti formiran i koji će nadzirati ova preduzeća bude direktan fokus da se razvijaju i da u budućnosti ne rade sa gubicima, kao što su radili do danas“, rekao je Korenica.

Poslanik Demokratske partije Kosova Ferat Šalja kaže da stvaranjem Suverenog fonda nestaje konkurencija i stvara se nejednakost između privatnog i javnog sektora.

“Sva javna preduzeća i imovina slobodne tržišne ekonomije prelaze na centralizovanu ekonomijau gde u političkim okvirima postavljaju menadžment što znači da element konkurencije nestaje jer sada imamo organ upravljanja koji se ponaša suprotno principima slobodne tržišne ekonomije koja ne priznaje zakon javne nabavke”, rekao je.

Šalja ovaj Fond vidi kao neuspeh zbog činjenice da na Kosovu nema profitabilnih preduzeća i smatra ga levičarskom politikom.

 „To je levičarska politika koja elimiše konkurenciju i stvara nejednakost između privatnog i javnog sektora. Ona definitivno nije razvojna zbog činjenice da se obmanjuje konceptom Suverenog fonda jer većina razvijenih zemalja sveta ne upravljaju imovinom već upravljaju dividendom imovine a razlika je velika. Svima su potrebne investicije za restrukturiranje i tek nakon svih godina procesa mogu biti profitabilne. Suvereni fond upravlja imovinom kakva jeste i upravljanje neproizvodnim imovina je projekat predviđen za neuspeh, radi sa dividendnim delom kompanija koje imaju pozitivnu profitabilnost a trenutno takvih nema. Kada tome dodamo da ovaj zakon dominira u javnim preduzećima u Zakonu o Trepči u Zakonu o nabavkama i drugima imamo ekstremnu centralizacijua”, kaže Šalja.