Mehmeti: Uprkos pandemiji finansijski sistem je i dalje stabilan

Fehmi Mehmeti
Izvor: Ekonomia Online

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti izjavio je da je novac kosovske dijaspore ublažio ekonomske poteškoće izazvane pandemijom kovid-19, prenosi Ekonomija onlajn.

Dodao je da će Centralna banka u procesu liberalizacije tržišta bankarstva i osiguranja nastojati da poveća konkurenciju i stabilnost.

Govoreći o trenutnoj finansijskoj situaciji Mehmeti je da je Kosovu uspelo da se izbori sa krizom izazvanom epidemijom.

„Finansijski sistem na Kosovu nije samo uspeo da izdrži rizike proizašle iz krize izazvane pandemijom, već je imao i ključnu ulogu u ekonomskom oporavku zemlje. Ako se usredsredimo na bankarski sektor kao glavnu komponentu finansijskog sistema, vidimo da je uprkos rizicima izazvanim pandemijom, uspeo da podrži privredu“, rekao je Mehmeti.

Istakao je da su do jula tekuće godine 2021. otpisani krediti u iznosu od 974 miliona evra, koji su istovremeno doveli do povećanja kredita za 12 odsto na godišnjoj osnovi, te da je ukupna vrednost kredita dostigla 1,5 milijardi evra.

"Takođe, imovina u bankarskom sektoru dostigla je 5,6 milijardi evra i zabeležila je godišnji rast od 15 odsto“ rekao je Mehmeti za TV21.

Prema njegovim u bankarski sistem je i dalje visoko poverenje, što je i dovelo do povećanja skoro 15 odsto, a normalna kamatna stopa pala na 6 odsto.

„Poverenje javnosti i dalje je visoko u bankarskom sektoru i iz tog razloga depoziti su dostigli 4,6 milijardi evra, što je godišnje povećanje od blizu 15 odsto. Takođe, kamatna stopa je pala na 6 odsto, što je olakšalo pristup finansijama, pa nenaplativi krediti nastavljaju silazni trend, koji iznosi 2,6 odsto“, rekao je Mehmeti.

Istakao je da su banke likvidne.

„Banke su likvidne, dobro su kapitalizovane, koeficijent likvidnosti je 38,6 odsto, dok je pokazatelj adekvatnosti kapitala 16,3 odsto što je daleko iznad potrebnog regulatornog minimuma. Imamo i pozitivnu situaciju u sektoru osiguranja i povećanje imovine, isplate potraživanja, kompanije su počele da se konsoliduju u finansijskom sektoru, a ne u bankarstvu i mikrofinansijskim institucijama“, zaključio je Mehmeti.