Ministarstvo trgovine poziva građane da prijave zloupotrebu tržišnih cena

Srpska roba na Kosovu
Izvor: Kosovo Online

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine Kosova pozvalo je građane da i tokom prazničnih dana šalju svoje pritužbe, ukoliko primete zloupotrebu ili manipulaciju tržišnim cenama.

"Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine poziva građane Kosova da nastave sa upućivanjem svojih pritužbi i tokom praznika, ukoliko smatraju da postoji zloupotreba ili manipulacija tržišnim cenama. Apeluje se na građane da odmah obaveste Odeljenje za zaštitu potrošača", navodi se na Fejsbuku Ministarstva.

Kako je dalje navedeno, zaštita potrošača je među prioritetima Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.