MMF: Ekonomski rast Kosova u ovoj godini 3,8 odsto

Banka
Izvor: Ekonomia Online

Međunarodni monetarni fond (MMF) predviđa ekonomski rast na Kosovu od 3,8 odsto u 2024. MMF takođe procenjuje da kosovska ekonomija nastavlјa da funkcioniše dobro, uprkos izazovnom okruženju, saopšteno je iz ove institucije.

"Stvarni rast BDP-a smanjen je na 3,3 procenta u 2023. zbog smanjene eksterne tražnje i predviđa se da će se ubrzati na 3,8 procenata u 2024., vođen domaćom tražnjom. Inflacija je značajno usporila, dostigavši dva odsto na godišnjem nivou u prvom kvartalu 2024. godine“, stoji u izveštaju MMF-a za Kosovo.

Dalјe se navodi da fiskalne politike, sa ukupnim fiskalnim deficitom od 0,2 procenta BDP-a u 2023. godini, odražavaju snažnu naplatu poreza. Prema ovoj instituciji, predviđa se da će se ukupni deficit proširiti na oko jedan ipo procenat BDP-a 2024. godine.

Bo Li, zamenik generalnog direktora i vršilac dužnosti predsednika Odbora, izjavio je da kosovske vlasti nastavlјaju da unapređuju ekonomski i strukturni program.

"Dalјe jačanje upravlјanja javnim investicijama ostaje klјučno“, dodaje se u saopštenju, u kojem se dodaje da je prvi kreditni rejting Kosova pozitivan razvoj koji može pomoći privlačenju novih stranih investitora.

Izvršni odbor MMF-a završio je drugu reviziju Kosova u okviru stend-baj aranžmana i aranžmana u okviru mehanizma za otpornost i održivost i zahtev za modifikaciju reformske mere.