Na snagu stupa kosovsko-albanski sporazum o olakšavanju carinskih procedura

Albnija-Kosovo
Izvor: Klan Kosova

Sporazum potpisan između Kosova i Albanije 5. jula u Tirani, koji ima za cilj olakšanje carinskih procedura za inspekciju proizvoda neživotinjskog porekla, odobren je na sastanku albanske vlade 30. avgusta i objavljen u Službenom glasniku, prenosi Kljan Kosova.

Sporazum ima za cilj pospešivanje trgovine, uklanjanje barijera i olakšavanje procedura kontrole između Kosova i Albanije kako bi se njihova saradnja podigla na viši nivo. 

"Organi nadležni za bezbednost hrane svake strane dozvoliće uvoz i izvoz, praćen priznatim sertifikatima ili izveštajima o analizama ili drugim odgovarajućim dokumentima, izdatim u skladu sa zakonodavstvom svake strane, a koji garantuje bezbednost hrane", navodi se u sporazumu.

Precizirano je da ovaj ugovor traje pet godina, od trenutka potpisivanja, uz napomenu da će biti automatski produžen za pet godina, osim ako jedna od strana ne zatraži njegov raskid pismenim diplomatskim putem, najmanje tri meseca pre isteka relevantnog perioda važenja. 

Sporazum je jedan je od brojnih između Albanije i Kosova usmeren na jačanje ekonomske saradnje.