Svetska banka odobrila 50,6 miliona evra za podršku reformama na Kosovu

Svetska banka
Izvor: Kosovapress

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odlučio je da sa 50,6 miliona evra podrži reforme Kosova u cilju poboljšanja fiskalne transparentnosti, razvoja privatnog sektora i povećanja održivosti životne sredine nakon krize izazvane kovidom-19, prenosi Kosovo pres.

Odbor izvršnih direktora je odobrio Finansiranje razvojnih politika za javne finansije i održivi rast, kao podršku prioritetima odabranim u Programu kosovske vlade za period 2021–2025. Rok dospeća kredita je 25 godina, sa grejs periodom od pet godina, a projekat će sprovoditi Ministarstvo finansija, rada i transfera.

"Reforme podržane ovom operacijom podržaće Vladu Kosova na putu ka održivijem rastu nakon recesije izazvane kovidom-19“, rekao je menadžer Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju Masimilijano Paoluči.

Svetska banka je saopštila da će za kosovske vlasti biti važno da održe i konsoliduju fiskalnu politiku kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za rešavanje značajnih nedostataka u razvoju i promovisalo smanjenje siromaštva što je pre moguće.

U saopštenju se ocenjuje da je privatni sektor na Kosovu i dalje ispod očekivanja u pogledu otvaranja radnih mesta i rasta produktivnosti.

"Među ograničavajućim faktorima su opterećenje i neizvesnost regulatornog okvira, veliki broj zahteva za licenciranje i inspekcije poslovanja, neadekvatno snabdevanje energijom, kao i nekompletan pravni okvir za elektronsku trgovinu, uključujući i elektronsku identifikaciju. Finansiranje razvojnih politika će podržati niz mera za unapređenje podsticajnog okruženja za razvoj privatnog sektora", navode u Svetskoj banci.

Prema Svetskoj banci, održivost i sveobuhvatnost ekonomskog rasta na Kosovu je takođe značajno ugrožena hitnim ekološkim izazovima i klimatskim promenama.

"Kosovo je doživelo sve češće i teže suše i poplave. Proizvodnja energije, koja u velikoj meri zavisi od fosilnih goriva, i nepravilno upravljanje otpadom, doprinose visokom zagađenju vazduha i degradaciji životne sredine i negativno utiču na zdravlje građana, ugrožavajući dugoročnu perspektivu za ekonomski rast Kosova. Da bi se pomogli napori Kosova za zelenu tranziciju, Finansiranje razvojnih politika će takođe podržati reforme životne sredine u održivoj proizvodnji energije i upravljanju otpadom", saopštila je Svetska banka.