Trezor: Isplate pogođenima pandemijom u Prištini obaviće se za 48 sati

Kljan Kosova
Izvor: Kljan Kosova

Pomoć opštine Priština pogođenima kovidom-19 u vidu poslovnih grantova, poljoprivredne pomoći i ostalog, biće dodeljena korisnicima u roku od 48 sati, prenosi Kljan Kosova.

Nadležni uTrezoru kažu da su zahtev od opštine Priština primili u utorak, da su odmah počeli sa njegovom obradom i pristup novcu će biti obezbeđen čim se taj proces završi.

“Pristup budžetskih organizacija sistemu Trezora zasnovan je na važećem zakonodavstvu i procedurama. Svakoj organizaciji koja je donela kompletiranu dokumentaciju u Trezor omogućen je pristup Kosovskom informacionom sistemu za finansijski menadžment  i budžet za 2021. godinu počeo je da se realizuje“, rekli su u Ministarstvu finansija.

“Međutim, još uvek postoje neke organizacije koje su u procesu kompletiranja dokumentacije i njima će pristup biti omogućen čim se završe predviđeni pravni i tehnički postupci. “

Jedna od ovih organizacija je opština Priština, koja je juče kompletirala zahtev za pristup sistemu, zajedno sa zahtevom za sertifikaciju glavnog finansijskog direktora" kažu u Trezoru.

Trezor je time odgovorio na izjavu gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, koji je rekao da ta institucija još nije spemna za obavljanje isplata.

“Uplate (sa državnog računa na lične račune) obavlja Trezor Kosova, i to nakon što opština podnese zahtev za svaku uplatu. Prema važećem zakonodavstvu, Trezor je prestao sa radom krajem decembra da bi zatvorio finansijsku godinu i još uvek nije ponovo otvoren. Kada se Trezor i sredstva dodele opštinama u skladu sa važećim zakonom, isplate će se nastaviti za sve korisnike”, navode nadležni u toj instituciji.