Za 10 meseci zabrane izvoza na Kosovo šteta 200 miliona evra

Slika - uvoz-izvoz
Izvor: Ekonomia Online

U prva dva meseca ove godine na Kosovo je otpremljeno 48,8 tona robe, za razliku od istog perioda prošle godine, kada su izvezene oko 92 tone, piše Politika.

Zbog zabrane trgovine srpskim proizvodima na teritoriji Kosova od juna 2023. godine, pa do sada, srpska privreda beleži gubitak od 150 do 200 miliona evra.

To Srbiji, ipak, ništa ne znači, kako navodi Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize i usluge pri Privrednoj komori Srbije jer vlasti u Prištini i dalje ne odustaju od svoje politike, tako da Srbiji ostaje samo da sabira gubitke, jer na prilike ne može da utiče.

"Obaška to što se zbog zabrane trgovine robom Cefta sporazum krši, iako je Cefta iznela o svemu tome svoje neformalno mišljene. Vlasti u Prištini i dalje ne odustaju od blokade, a poslanici u EU imaju kapacitet da ozbiljnije upozore, ali to izbegavaju i samim tim privreda Srbije ne može drugačije da se pozicionira, nego može samo da čeka da to sve prođe, ističe Stanić podsećajući da je za prva dva meseca ove godine ukupna trgovinska razmena Srbije i Kosova iznosila oko 45 miliona evra.

Kako navodi, izvoz je vredeo oko 38 miliona evra, dok je doprema (uvoz) iznosila oko sedam miliona evra.

Bilans razmene, odnosno koliko smo više izvezli, nego uvezli robe sa Kosova u Srbiju, vredeo je oko 30 miliona evra.

Kada se ovi podaci uporede sa istim periodom prošle godine, primetno je da je izvoz u januaru 2023, bio dvostruko veći i da je iznosio oko 67,5 miliona evra.

"Isti slučaj je bio i sa bilansom razmene: dvostruko je bio veći i iznosio je oko 60 miliona evra", kaže Stanić.

Kada je reč o celoj prošloj godini, kaže Stanić, ukupna trgovinska razmena Srbije i Kosova iznosila je oko 367 miliona evra, a bilans 279 miliona evra, za razliku od 2022. kada je ta razmena bila 518 miliona evra, a bilans razmene 415,5 miliona evra.

"U prva dva meseca ove godine na Kosovo je otpremljeno 48,8 tona robe, za razliku od prva dva meseca lane kada su otpremljene oko 92 tone robe. Kada je reč o dopremi, u prva dva meseca ove godine ona je iznosila 8,6 tona, a lane u istom periodu 9,7 tona", dodaje.

Sve što se događa i nije tako veliki problem za Srbiju, već više za privredu Kosova, posebno severnog dela gde su dominantno Srbi, a šteta koja se njima dešava je praktično nenadoknadiva i mnogi od njih su prinuđeni da zatvaraju biznise.

"Nije problem samo u neisporučenoj robi jer se velika šteta pravi i u narušavanu poverenja kompanija, poslovnim odnosima između
privrednika i planiranju poslovnih operacija, u smislu šta raditi s tom robom, da li je preusmeri-ti dalje... Zbog toga ne može previše da trpi naša privreda, ali mogu da se smanje prihodi kompanija koje tamo imau značajan plasman robe, posebno onih manjih kompanija. To su mahom firme koje posluju u okviru sektora prehrambene industrije, a delom i metalske", navodi Stanić, podsećajući da ipak niko nije vitalno ugrožen, ali će im prihodi svakako biti manji zoog ove blokade.

Kako kaže, kada se pogledaju te najznačajnije firme koe plasiraju robu na Kosovo, to su uglavnom firme u stranom vlasništvu, uglavnom zapadnom.

"Ali, oni imau i druga tržišta i veliku korporaciju iza sebe. Ova zabrana je štetnija za obične ljude, za one koji su nabavljali povoljniju robu iz Srbije, pa su je prodavali u maloprodajnim objektima na Kosovu. Sada kada to više ne mogu da rade, moraju da je nabavljaju iz Bugarske ili Severne Makedonije, pa su samim tim manje konkurentni", navodi Stanić.

Podseća da se od početka zabrane u jednom momentu ipak smanjio obim ograničenja tako da sada repromateriali i mašine prolaze, a na Kosovo i dalje ne mogu da odlaze finalni proizvodi iz Srbije.

I dalje su blokirani, kako kaže, iako su traženi na Kosovu i finalni i sirovine, a pomoću njih se, kada nema blokade, ostvaruje godišnje oko 450 do 500 miliona evra prometa.

"U tom ukuonom iznosu, oko 400 miliona evra odnosi se na otpremu (izvoz) na Kosovo, dok se 100 miliona evra prometa odnosi na dopremu (uvoz) robe sa Kosova u Srbiju", kaže Stanić.