Ministarstvo kulture ponavlja konkurs za izbor direktora i reditelja Narodnog pozorišta Kosova

Priština - Pozorište
Izvor: Ekonomia Online

Kosovsko ministarstvo kulture poništilo je prethodni i otvorilo novi konkurs za direktora Narodnog pozorišta Kosova, a rok za prijavu je od 8. do 22. januara, prenosi Koha.

Glumci Kuštrim Šeremeti i Bljerim Krasnići su ispunili uslove prema kriterijumima Ministarstva kulture, dok se ispostavilo da reditelj Kuštrim Mehmeti i glumac Ćemailj Agaj ne ispunjavaju uslove konkursa što je dovelo do poništenja konkursa, raspisanog u oktobru mesecu.

Prema pravilima konkursa, onaj ko pretenduje da postane generalni direktor Narodnog pozorišta mora da ima sedam godina radnog iskustva u struci i od toga četiri na rukovodećoj poziciji. Isti kriterijum je i na novom konkursu.

Kako se navodi, čini se da Kuštrim Mehmeti i Ćemajlj Agaj nemaju potrebno radno iskustvo nakon diplomiranja, što je potvrđeno u Ministarstvu kulture. Upravni savet Narodnog pozorišta Kosova je obavešten da nema najmanje tri kandidata koji ispunjavaju uslove.

Narodno pozorište Kosova je gotovo dve godine bez generalnog direktora, jer je dosadašnjem direktoru Agimu Sopiju mandat istekao 18. januara 2020. godine.

Do novembra 2020. godine konkurs uopšte nije bio otvoren. Zatim je, u martu ove godine, Naser Šatroli izabran za direktora. Ministarstvo kulture je u aprilu zaključilo da proces kojim je Šatroli izabran za direktora nije u skladu sa zakonom. Ova odluka je doneta nakon žalbe protivkandidata Bljerima Krasnikija.

Drugi kandidat bio je Kuštrim Šeremeti, koji je takođe izneo optužbe za političko mešanje u proces.

Trenutno Ministarstvo kulture kroz konkurs takođe traži umetničke vođe za Narodno pozorište Kosova. Najviša pozorišna institucija nema umetničkog direktora od juna 2019. Izabran je Fatos Beriša, ali se nije prihvatio zadatka.

I naredni konkurs za direktora Narodne galerije Kosova je na ivici neuspeha. Ova ustanova je bez direktora od avgusta 2020. godine, kada je Arta Agani završila svoj mandat. Za konkurs za direktora Narodnog baleta Kosova, rok za prijavu je završen, očekuje se da će početi proces ocenjivanja.

Jedan od razloga neuspeha konkursa procenjuje se i plata direktora, koja u zavisnosti od radnog staža iznosi oko 600 evra bruto. Vlada radi na Nacrtu zakona o platama, a Ministarstvo kulture je zatražilo da plata institucionalnih rukovodilaca kulture i kulturnog nasleđa bude jednaka platama profesora i rektora javnih univerziteta, što prelazi 2.000 hiljada evra.