U Leposaviću održano predavanje na temu "Usmeno nasleđe Srba čuvar identiteta"

Leposavić: Održano predavanje na temu "Usmeno nasleđe Srba čuvar identiteta" 
Izvor: Kosovo Online

Profesor dr Valentina Pitulić večeras je održala predavanje na temu "Usmeno nasleđe Srba čuvar identiteta" u sali Hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću. 

U širem kontekstu Pitulić je prošla kroz ono što je usmeno nasleđe Srba i podsetila prisutne šta su to tradicionalne vrednosti. 

"Usmeno nasleđe Srba je veoma važno u očuvanju ne samo identiteta, već kontinuiteta književnog nasleđa koje podrazumeva očuvanje obredno običajne prakse Srba, pesama počevši od mitoloških, porodičnih, ljubavnih, verskih, epsko-lirskih pesama, balada, romansi, epskih pesama pa sve do govornih narodnih tvorevina u obliku poslovica, pitalica, kletvi i zakletvi, zagonetki bajalica, brzalica što predstavlja jednu veoma bogatu riznicu kojom možemo da se pohvalimo ne samo u okviru balkansko - slovensko, nego i evropskog konteksta", kazala je Pitulić. 

Dodala je da je usmeno nasleđe Srba na neki način genetski kod nematerijalnog kulturnog nasleđa. 

"Ono je kroz vekove pokazalo da je naš narod u veoma teškim uslovima pod turskom vlašću, uspeo upravo preko obredno običajne prakse i usmenog nasleđa da očuva svoj identitet. Mi živimo u savremenom vremenu, rekli bi smo vreme koje na neki način u kontekstu globalizacije u drugi plan stavlja sve ono što je specifičnost svih malih naroda na planeti, međutim naše usmeno nasleđe je pokazalo da uprkos svemu odoleva novim modama i novim promenama, gde postoji opasnost zatiranja identiteta i da je upravo ovo očuvanje obredno običajne prakse na neki način poslednja brana u očuvanju onoga što jedan narod u najlepšem smislu reči razlikuje od drugog", dodala je Pitulić. 

Govoreći o mladim generacijama studenata, ona je istakla da primećuje da se oni na izvestan način stide usmenog kulturnog nasleđa i da sve manje koriste stihove od deset slogova. 

"Na žalost nove generacije su generacije nekog drugog vremena, modernog vremena. Meni je jako žao, što primećujem i na svojim časovima, da su oni nekako pobegli od deseterca, oni nekako ne mogu da razumeju melodiju, metriku i ritam deseterca. Čini mi se da se oni po malo stide onog što je naše kultno usmeno nasleđe, ali je naš zadatak da ih polako vraćamo na ono što su baštinili njihovi preci i da preko toga zapravo, na najlepši mogući način uđu i žive u modernom svetu", dodala je Pitulić. 

Predavanje su organizovali Crkvena opština Leposavićka, Kosovskometohijski Odbor Matice srpske i ogranak Vukove zadužbine za Kosovo i Metohiju.