Peć: Zahtev za povratak podnele 22 porodice

Opština Peć
Izvor: Radio Goraždevac

Odbor za zajednice u opštini Peć održao je sastanak na kome se razgovaralo o zajednicama u toj opštini, na kome je potvrđeno da ipostoje novi zahtevi za povratak, prenosi Radio Goraždevac.

Predstavnik opštinske kancelarije za zajednice i povratak Sabahudin Ciriković rekao je da su ti zahtevi poslati ministarstvu za povratak.

"Do sada su 22 porodice podnele zahtev za repatrijaciju Kancelariji i opštinska komisija za povratak odobrila je te zahteve i uputila minsitru", reko je Ciriković

Direktorka socijalne zaštite u Peći Aljbuljena Mujaj Bajraktari rekla je tokom sastanka, da je u tom gradu, na osnovu martovskog izveštaja, ima 1.072 socijalna slučaja od kojih je 413 iz redova zajednica Roma, Aškalija, Egipćana, Srba, Bošnjaka i Goranaca.

"Među pripadnicima romske zajednice ima 146 socijalnih slučajeva, Aškalija 16, Egipćana 169, Bošnjaka 67, Srba 12 i kod Goranaca tri socijalna slučaja. Pandemija koronavirusa povećala broj socijalnih slučajeva", kazala je Mujaj Bajraktari.