Spirić obišao radove na izgradnji mosta i saobraćajnice

Aleksandar Spirić
Izvor: Promo

Predsednik Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić danas je sa svojim saradnicim obišao radove na izgradnji mosta i saobraćajnice koja je zapravo produžetak ulice Lole Ribara.

"Ovaj most predstavlja saobraćajne veze od izuzetnog značaja sa državnim putem prvog reda i spaja se sa magistralom kod mesta Dudin krš. Radovi su išli planiranim tokom, sve do novembra meseca i pogoršanja hidrometeoroloških prilika, kada je i vodostaj reke Ibar bio visok i izvan rečnog korita“, naveo je Spirić.

Obilaskom terena utvrđeno je da je izgradnja pristupne saobraćajnice u fazi nanošenja i sabijanja materijala, nakon čega sledi izgradnja potpornih zidova i završnog sloja puta.

Ispred samog mosta se odvaja jedan krak radi izgradnje saobraćajnice prema Zvečanu do mesta „Kapija br.2“ RMHK „Trepča“. Ona će se graditi u drugoj fazi , kada je planirano i da se od Raškinog potoka prema Zvečanu montira niz sprava za rekreaciju kao i šetališna zona.

Radovi na izgradnji fudbalskog stadiona, na lokaciji Česmin lug su u fazi završetka zemljanih radova, što je i fizički najobimniji posao zbog upotrebe velikih količina materijala za sabijanje samog reljefa terena. Nakon toga će se započeti sa izgradnjom tribina i zatravnjivanjem terena, čime će biti okončani radovi čiji je završetak planiran za prvu polovinu 2022.godine. Uskoro će se nastaviti i radovi na završetku fontane koja se nalazi na preseku ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša.

Predsednik Aleksandar Spirić je istakao da je izgradnja ovih projekata od kapitalnog značaja za građane opštine Kosovska Mitrovica i Zvečan, kao i za ruralna područja ovih opština.

"Svi ovi projekti se rade namenskim transferima Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Veliku zahvalnost dugujemo direktoru Kancelarije Petru Petkoviću, kao i samom rukovodstvu Vlade Republike Srbije i predsedniku Vučiću koji su podržali naš trud za ostankom i opstankom i na čiju je  inicijativu počela izgradnja samih projekata. Vrlo je bitno  da podržimo želju naših mlađih sugrađana da svoju budućnost grade na Kosovu i Metohiji, jer je Kosovska Mitrovica, pre svega univerzitetski grad“, rekao je Spirić.