Otvoreni Balkan: Srbija i Severna Makedonija produbljuju saradnju u oblasti socijalne zaštite

Nikola Selaković i Jovanka Trenčevska
Izvor: Facebook

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković i ministarka rada i socijalne politike Severne Makedonije Jovana Trenčevska razgovarali su danas u Beogradu o međusobnoj saradnji dve zemlje u oblasti socijalne zaštite, prenosi RTV.

"Sledeći ono što je politička i ekonomska inicijativa naših država u okviru 'Otvorenog Balkana', naša dva ministarstva imaju značajnu ulogu, preko nacionalnih službi za zapošljavanje, u uspostavljanju sistema jedinstvenih radnih dozvola za sve građane Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Cilj je omogućavanje slobode kretanja radne snage", istakao je Selaković.

Tom prilikom, delegaciji iz Skoplja predstavljen je softver SOZIS - Sistem za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite.

"Imaćemo susrete sa našim stručnjacima koji će predstaviti dokle je srpski sistem socijalne zaštite došao u fazu svoje digitalizacije i koliko su naše platforme, registar, socijalna karta i informacioni sistem socijalne zaštite SOZIS omogućili osavremenjivanje i mnogo veći stepen efikasnosti u radu naših socijalnih radnika i naših centara za socijalni rad", rekao je Selaković.

Ministarka rada i socijalne politike Severne Makedonije Jovana Trenčevska podsetila je da je u njenoj zemlji još 2019. godine započeta reforma socijalne zaštite i da je to rešavanje tog pitanja jedan od najviših prioriteta Vlade u Skoplju.

"Srpsko ministarstvo je u tom procesu ispred nas, ono već ima uspostavljeno softversko rešenje koje se sprovodi. Želimo da učimo od uspešnog i funkcionalnog primera i da taj proces u našoj zemlji ubrzamo", rekla je Trenčevska.

Tokom susreta dvoje ministara, najavljena je priprema memoranduma koji će omogućiti direktnu saradnju stručnih službi u ministarstvima, u centrima za socijalni rad, ali i u drugim oblastima iz delokruga nadležnosti koji se tiču rada, zapošljavanja, razmene iskustava u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom.