Vesić: Čvršća saradnja zemalja regiona u oblasti civilnog vazduhoplovstva, “Otvoreni Balkan” u praksi

Goran Vesić
Izvor: Pink

Predstavnici direktorata i agencija za civilno vazduhoplovstvo zemalja regiona potpisali su danas Memoradum o razumevanju i saradnji, kojim je predviđeno jačanje saradnje u toj oblasti, kao i koordinacija nastupa u međunarodnim organizacijama.

Paraf na Memorandum stavili su predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Turske i Albanije, u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića i predsednika Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i direktora civilnog vazduhoplovstva Italije Alesija Кvaranta.

Ministar Vesić je rekao da je ovakav Memorandum prvi potpisan u Evropi, što pokazuje da ovaj region može da bude prvi u saradnji, te da se inicijativa za potpisivanje ovog dokumenta može posmatrati i kao deo svega što se čini kroz “Otvoreni Balkan”.

“Ovaj Memorandum pokazuje kako izgleda ideja ‘Otvorenog Balkana’ - da od Balkana napravimo zajedničku kuću, u kojoj će svako biti na svome, ali će svima biti još bolje”, poručio je ministar Vesić.

Naveo je da je regionalna saradnja otvorena za sve, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, druge zemlje, Tursku pogotovo, kao i Mađarsku, Italiju, i sve koji žele da u ovom regionu živimo dobro, a da to ostvarimo zajedničkim snagama.

Ministar je naznačio da svaka saradnja, a posebno ekonomska, koja omoućava bolje poslovanje, suštinski predstavlja ključ za rešavanje svih drugih političkih problema, dodajući da je to primer koji smo naučili iz Evropske unije.

“Nas dele granice, ali imamo sličan mentalitet i zajedničku istoriju. Naša budućnost je u što bližoj saradnji u svakom segmentu”, poručio je Vesić.

Vesić je naveo da će Memorandum omogućiti zajednički nastup zemalja u međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama.

“Sigurno je da će naš glas biti ozbiljnije shvaćen kada iza nas stoji što više zemalja”, rekao je ministar.

Ukazao je da će Memorandum omogućiti da zemlje regiona međusobno priznaju dozvole,  zajednički vrše obuke kada je pitanju bezbednost u međunarodnom avio-saobraćaju  i da zajednički donose benefite za sve zemlje pojedinačno.

Memorandumom je predviđeno jačanje saradnje u oblasti civilnog vazduhoplovstva, kao i koordinacija nastupa u međunarodnim organizacijama.

Parafom na dokument nadležne institucije podržale su inicijativu za osnivanje Centra za obuku u oblasti obezbeđivanja sa sedištem u Beogradu, i saglasile se da zajednički deluju prema Evropskoj komisji i Evropskoj agenciji za bezbednost vazdušnog saobraćaja u cilju automatskog priznavanja pilotskih dozvola, dozvola za održavanje vazduhoplova i dozvola kontrolora letenja.

Zajednički će biti razmotrene mogućnosti za planiranje i sprovođenje zajedničkih inspekcija, u skladu sa nacionalnim zakonima, a po potrebi će biti organizovani i forumi civilnog vazduhoplovstva na kojima će se razmatrati pitanja od zajedničkog interesa.