Abazović: Sklopiti temeljni ugovor sa četiri eparhije SPC

Dritan Abazović
Izvor: Portal analitika

Kulturna dobra Crne Gore štiti zakon i ništa što nije njima predviđeno neće biti predviđeno ni u Temeljnom ugovoru, kazao je premijer Dritan Abazović, prenosi RTCG.

On je to naveo na današnjoj sednici Vlade, tokom rasprave o Informaciji o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između verskih zajednica i države Crne Gore, za šta će biti zadužena petočlana komisija.

Abazović je rekao da ugovor treba sklopiti sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), koju u Crnoj Gori predstavljaju četiri eparhije.

"Uzimamo obavezu, kao država, da im zaštitimo Ustavom zagarantovana prava, to ćemo raditi prema svim verskim zajednicama, uključujući Crnogorsku pravoslavnu crkvu", naveo je Abazović.

On je kazao da kulturna dobra Crne Gore štiti zakon.

"Ništa što nije predviđeno zakonom, neće biti predviđeno ni u temeljnom ugovoru. Građani Crne Gore mogu biti spokojni, kao što su i pre mogli da budu spokojni, nego ih mi pomamljujemo da će njihove manastire i crkve da završe negde drugo. Neće, to su naša kulturna dobra, neka svi građani uživaju u njima", naveo je Abazović.

On je poručio da ništa neće biti van Ustava i zakona i da je za zaštitu interesa države nadležna Vlada, premijer.

"Budite sigurni da na šta god stavimo potpis da će to proveravati i zub vremena i zub javnosti i da sa tim ne postoji nikakav problem. Neka se formira ovaj tim, što pre, neka počnu razgovori", naveo je Abazović.

On je poručio i da su tu da završavaju pitanja koja su otvorena.

"Afirmišem da, kako ste predložili, petočlana komisija počne rad što pre sa verskim zajednicama u množini, i ako bude u narednom periodu, a verovatno će biti, zahteva od drugih vjerskih zajednica, da potpuno identičnim tretmanom, isto se formira radna grupa, pogleda komparativna praksa i na taj način se i ti odnosi rešavaju", rekao je Abazović.

On je poručio da svi imaju isti tretman.

"Ko god uputi neki zahtev ili intenciju ili želju da uđe u ovakav aranžman sa državom, postupaćemo potpuno identično", kazao je Abazović.

Ministar spoljnih poslova Ranko Krivokapić izdvojio je mišljenje u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, navodeći da forma ne čini suštinu stvari, i da informacija nije na tragu prakse koju je imala prethodna vlada kada je pregovarala sa ostalim verskim zajednicama.

Prema njegovim rečima, iako se pregovara od 2012. godine, ne postoji uređena platforma niti izveštaj šta je do sada pregovarano.

"Dobio sam odgovor da je to bilo neformalno. Da bismo ušli detaljno u pregovore, moramo biti krajnje formalni. Da bismo ovlastili radnu grupu, sa kim mi pregovaramo? To je moje pitanje", naveo je Krivokapić.

Ministar pravde Marko Kovač ocenio je da Krivokapić uporno pokušava da informaciju koja, kako je naveo, ima intenciju da stvori ambijent i formira radni tim koji će se baviti pregovorima sa svim verskim zajednicama koje su registrovane u Crnoj Gori, prevede na teren politike i imputira određene stvari koje ne stoje.

"Što se tiče strana, to su upravo verske zajednice prema kojima su Vlada i Ministarstvo otvoreni da u postupku koji će verovatno uslediti regulišemo međusobna prava i obaveze na nivou obostranih interesa i u skladu sa Ustavom i zakonom", naveo je Kovač.

On je, odgovarajući Krivokapiću, rekao da platforma nije potrebna.

"Ja ne vidim ni u jednoj ovoj verskoj zajednici element međunarodno pravnog subjektiviteta, platforma se pravi kada se pregovara sa određenim subjektima međunarodnog prava", pojasnio je Kovač.

On je dodao da je intencija i namera Ministarstva pravde da se svim verskim zajednicama reguliše međusobna prava i obaveze.

Krivokapić se saglasio sa Kovačem da ne pregovaraju ni sa jednim subjektom koji ima međunarodno pravni subjektivitet.

"Ne pregovarate sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), nego sa četiri eparhije SPC registrovane u Crnoj Gori. Naravno pregovarate i sa ostalim verskim zajednicama koje su tu nabrojane", rekao je Krivokapić.

On je naveo da podržava da se nastave pregovori sa četiri eparhije SPC da bi bio postignut dogovor u okviru Ustava i pravnog sistema Crne Gore.