Antić: Borbe na Paštriku - drugi odbrambeni boj

Boško Antić
Izvor: Kosovo Online

Nekadašnji načelnik Škole nacionalne odbrane, admiral u penziji Boško Antić izjavio je da su borbe na Paštriku predstavljale drugi pokušaj kopnene invazije na tadašnju SRJ i da su po svom intenzitetu i korišćenju stategijske avijacije Nato bile teže nego one na Košarama.

“To je bila klasična vazdušno - kopnena bitka. Za nas je to drugi odbrambeni boj na Paštriku. S obzirom da nisu uspeli da ostvare svoj cilj preko Košara, krenuli su drimsko-kosovskim pravcem preko Paštrika odnosno dolinom Belog Drima prema Prizrenu”, kazao je admiral Antić za Kosovo onlajn.

Precizirao je da je napad na Paštrik započeo oko jedan čas iza ponoći 26. maja 1999. artiljerijskom i minobacačkom vatrom iz pravca Albanije.

“Vatra je otvarana iz rejona sela Gocaj i Pojate, po prednjem kraju odbrane Prvog motorizovanog batalјona 549. motorizovane brigade. Najveća koncentracija bila je u rejonu Gorožupskih bačila. Istovremeno sa vatrenim udarima, vršeno je ubacivanje više manjih grupa na vrh planine Paštrik, na teško prohodnim pravcima, gde nije bilo naših jedinica”, rekao je Antić.

Vatreni udar na položaje VJ ponovljeni su tog jutra u 4.30 časova, a već oko pet časova je počeo i kopneni napad.

“Glavne snage bile su usmerene kroz međuprostore, između četa prve linije, na pravcu zaseoka Binaj–Ninaj i na položaje osmatračkih i izviđačkih grupa brigade, na južnim padinama Paštrika”, naveo je Antić.

On je dodao da je u napadu na položaje Vojske Jugoslavije na Paštriku neprijatelj angažovao četiri brigade OVK jačine 5.000-6.000 pripadnika, operativnu grupu „Jastreb” sa oko 5.000 ljudi koja je u svom sastavu imala 24 borbena helikoptera „Apač”, “Atlantsku brigade” koja je bila sastavljena od albanskih dobrovoljaca iz SAD jačine od 500 do 1.000 pripadnika, kao i delove Druge pešadijske divizije Oružanih snaga Albanije i između 300 i 500 pripadnika artiljerije i specijalnih jedinica članica NATO.

“Teške su bile borbe na Košarama, često prsa u prsa, međutim ništa lakše nisu bile borbe na Paštriku, ako ne i teže jer je prvi put upotrebljena strategijska avijacija i tepih bombardovanje. Paštrik je goreo”, navodi Antić.

Ističe da je bitku na Paštriku obeležio čitav niz herijskih podviga, ali i naglašava da je tada izgovorena jedna od istorijskih rečenica za srpski narod: “Nema nazad, iza je Srbija”.

“Tu je gomila herojskih podviga. Posebno je do izražaja došao visok moral i odanost pripadnika 549. motorizovane brigade svom komandatu. Poznat je njegov povik, kada je traženo povlačenje za 100 metara, kada je izgovorio ‘Nema nazad, iza je Srbija’. Mislim da će te reči biti kroz čitavu našu istoriju motiv za dalju odbranu, kao i reči na Košarama Tibora Cerne ‘Za ovu zemlju vredi poginuti’”, zaključio je admiral Antić.

On je sa generalom Nebojšom Pavkovićem koautor knjige “Košare i Paštrik - srpski Termopili” u kojoj su predočeni svi relevanti podaciji vezani za ova dva događaja.