Američka privredna komora na Kosovu: Obe strane da se angažuju u dijalogu, normalizacija važna za ceo region

Američka privredna komora na Kosovu
Izvor: Klan Kosova

Američka privredna komora na Kosovu saopštila je da će normalizacija odnosa između Kosova i Srbije doneti značajne koristi poslovnoj zajednici na Kosovu, uključujući povećanje mogućnosti za trgovinu i investicije, što bi pomoglo u otvaranju novih radnih mesta i ekonomski razvoj i rast, prenosi Koha.

Američka privredna komora na Kosovu pozvala je obe strane da se angažuju u konstruktivnom dijalogu i sprovedu obaveze svih prethodnih sporazuma, od kojih bi koristi imale i Kosovo i Srbija.

„Uprkos naporima Kosova da privuče direktne strane investicije, preduzimanjem značajnih koraka poslednjih godina da poboljša svoju investicionu klimu smanjenjem birokratije i sprovođenjem reformi kako bi se olakšalo poslovanje, zemlja se suočila sa poteškoćama u privlačenju značajnog nivoa investicija“, navodi se u saopštenju.

Američka komora je saopštila da su aktuelne političke tenzije između Kosova i Srbije imale značajan uticaj na sposobnost Kosova da privuče direktne strane investicije.

Nerešena pitanja između dve strane stvorila su nestabilno okruženje koje obeshrabruje strane kompanije da investiraju na Kosovu, jer investitori nerado ulažu svoj novac u zemlju sa visokim nivoom političke neizvesnosti, što povećava rizike povezane sa njihovim ulaganjima, dodaje se u saopštenju.

"Nedostatak formalnog sporazuma između Kosova i Srbije je stvorio prepreke za poslovanje u smislu logistike, transporta i trgovine, što dodatno ometa strane investicije širom regiona. Pored toga, nerešeno pitanje sa Srbijom dovelo je do gubitka mogućnosti za kosovska preduzeća, posebno u pogledu trgovine i investicija. Trenutna situacija je ograničila mogućnosti za kosovska preduzeća da postignu partnerstva sa stranim investitorima i da prošire svoje poslovanje. Gubitak investicionih mogućnosti je omeo rast kosovskih preduzeća, što je negativno uticalo na ukupan ekonomski razvoj zemlje“, ističe se u saopštenju.

Takođe, kako se dodaje, nedostatak formalnog sporazuma između Kosova i Srbije rezultirao je trgovinskim barijerama koje otežavaju kosovskim preduzećima da izvoze robu i usluge u Srbiju, kao i ometaju njihovu sposobnost da se takmiče sa srpskim preduzećima u regionu, što je dovelo do gubitka poslovnih prilika za kosovske firme i ometalo ekonomski rast i razvoj.

„Američka komora snažno veruje da bi normalizacija odnosa stvorila predvidljivije političko okruženje, što bi povećalo poverenje investitora i podstaklo više direktnih stranih investicija, što je ključno za ekonomski rast i razvoj zemlje. S druge strane, to bi stvorilo prilike za zapošljavanje, poboljšalo životni standard i dodatno smanjilo siromaštvo, od čega bi građani Kosova imali koristi“, navodi se u saopštenju.

Naglasili su da bi normalizacija odnosa povećala komercijalnu i ekonomsku integraciju između Srbije i Kosova, što bi stvorilo nove mogućnosti za kosovska preduzeća da uđu na veća tržišta.

„Ovo bi pomoglo u diversifikaciji privrede Kosova i smanjenju njene zavisnosti od uslužnog sektora i doznaka iz dijaspore. Na kraju krajeva, normalizacija odnosa bi takođe imala značajne političke i društvene koristi smanjenjem tenzija i promovisanjem regionalne stabilnosti, što bi poboljšalo kvalitet života za sve ljude u regionu“, navode iz  Američke komore.