Analitičari: Hotijeva vlada je bila nemoćna, 31 zakon nije prošao u parlamentu

Hotijeva Vlada u Skupštini
Izvor: Koha ditore

Vladajuća koalicija koju je predvodio Avdulah Hoti uspevala da okupi sve poslanike koji su glasali za njeno formiranje na vrlo malom broju sednica parlamenta sednici, pa je tokom mandata uspela da usvoji svega 17 zakona, dok za 31 nije dobila dovoljnu podršku, piše Gazeta Ekpres.

Posle pada Hotijeve vlade, raspuštena je i Skupština Kosova.

Analitičari se slažu u jednom, a to je da sedmo zakonodavno telo nije bilo toliko efikasno u Skupštini, jer se vlada neprestano suočavala sa nedostatkom podrške za usvajanje važnih zakona.

"Sedmo zakonodavno telo je završilo svoj rad sa samo 17 odobrenih od ukupno 48 nacrta zakona koji su bili u proceduri za preispitivanje. to znači da je 31 nacrt zakona ostao u proceduri između prvog i drugog pregleda u odborima“, rekla je Agnesa Hadžiu iz Demokratskog instituta Kosova.

Naglasila je da prema Poslovniku o radu Skupštine, dolaskom novog zakonodavnog tela, nacrti zakona ne mogu biti uključeni u redovni dnevni red.

"Nacrti zakona koji su ostali u proceduri iz prethodnog zakonodavnog tela vraćaju se onima koji su ih i predložili, pa se smatra da nisu ni podneti za novo razmatranje. Novo zakonodavno telo može da ih uvrsti u zakonodavnu agendu, ako se ponovo predlože, ali se postupak revizije obavlja od početka", dodala je Hadžiu.

Analitičar Arton Demhasaj rekao je da mnogi zakoni koje je vlada već pokrenula, nisu doneti zbog nedostatka podrške poslanika koji su pripadali vladajućim strankama.

"Prva stvar sa kojom se suočilo poslednje zakonodavno telo Skupštine bio je nedostatak kvoruma i glasova izvršne vlasti. Ovo je sprečilo donošenje zakona koje je inicirala vlada. Sada, prema zakonu, svi oni padaju i sledeće zakonodavno telo počinje da radi od nule“, rekao je Demhasaj.