Bulješkaj: Ako Škret nije prijavio gotovinu, to je prekršaj

Agencija za borbu protiv korupcije
Izvor: Ekonomia Online

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da se izveštaj poslanika Samoopredeljenja Mirsada Škreta, koji tvrdi da mu je iz stana ukradeno 50.000 evra, odnosi na prošlu godinu, a da će izveštaj o imovini i prihodima za 2022. godinu biti podnet naredne godine, prenosi Kljan Kosova.

Direktor Agencije protiv korupcije Iljii Bulješkaj naglasio je da ako se slučaj dokaže da je novac držan u gotovini, a nije prijavljen, to bi se moglo smatrati prekršajem.

"Izveštaj koji je podneo Škret putem imovinskog obrasca, obuhvata period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Izveštavanje o imovini i prihodima vrši se 2023. godine. U slučaju da se može dokazati da je novac držan u gotovini od prošle godine, a nije prijavljen, to se može smatrati prekršajem", dodao je on.

Izveštaj o imovinskom stanju u Agenciji, koji je ove godine podneo Škreta, ne sadrži novac koji je prijavio policiji kao krađu.

Prema Agenciji za borbu protiv korupcije, poslanik Samoopredeljenja je naveo da ima dva bankovna računa, sa ukupno 101.689 evra.