Čeku: Saniraćemo oštećenja na manastiru Banjska

Hajrula Čeku
Izvor: Reporteri

Ministar kulture Kosova Hajrula Čeku, govoreći o događajima u Banjskoj u nedelju, izjavio je na današnjoj sednici vlade da je "teroristička grupa koristila kao sklonište pravoslavni manastir, navodeći da je to "spomenik kulturnog nasleđa zaštićen zakonima Republike Kosovo". Takođe je naveo da su "teroristi naneli znatnu štetu fizičkoj strukturi manastira" i da će nakon što stručne ekipe nadležne za kulturnu baštinu obiđu manastir biti preduzeto sve što je neophodno "za stručnu intervenciju kako bi se sanirala oštećenja".

Kako je dodao, Ministarstvo kulture već ima budžet za potrebnu sanaciju u manastiru Banjska.

Čeku je izneo i podatke o manastiru.

"Manastir Banjska je podignut u prvoj polovini 14. veka na ruševinama ranije paleohrišćanske crkve, a pretpostavlja se da je na tom mestu postojalo i starorimsko naselje pošto su tamo nađeni epigrafski natpisi iz rimskog perioda“, naveo je Čeku.

On je izneo i uverenje "da je cilj članova grupe, ali i njihovih komandanata, bio da naruše međuverske i međunacionalne odnose" na Kosovu.