Dačić: Međunarodni dan ljudskih prava i ove godine obeležavamo u ambijentu straha i teškog kršenja ljudskih prava Srba na Kosovu

Beograd_231128_intervju_Ivica Dačić 02
Izvor: Kosovo Online

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić čestitao je Međunarodni dan ljudskih prava i još jednom upozorio na teška kršenja ljudskih prava Srba na Kosovu.

"Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, i ove godine, nažalost, obeležavamo u ambijentu u kojem se teško krše osnovna ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji. Naš narod na Kosovu i Metohiji već četvrt veka živi u atmosferi straha od progona i nasilja. Srbima su sistematski uskraćena mnoga osnovna ljudska prava, garantovana Poveljom UN i drugim temeljnim međunarodnim dokumentima, uključujući pravo na slobodu kretanja, na slobodno izražavanje volje na izborima, pravo na imovinu, ekonomski razvoj, pa čak i pravo na život", rekao je Dačić, a navedeno je u saopštenju Ministarstva  spoljnih poslova. 
 
Dodaju da se  svetska zajednica nije se suprotstavila ovom teškom i dugotrajnom nasilju nad Srbima na Kosovu u  meri u kojoj je bila dužna, i da to na današnji Međunarodni dan ljudskih prava ostaje tamna mrlja na njenoj savesti.
 
Kako navode  Srbija je duboko posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava, kao jednom od temelja  društva, opredeljenog da živi u atmosferi tolerancije i solidarnosti.
 
"Institucionalna zaštita ljudskih prava u Srbiji je na najvišem nivou, smatramo ih nedeljivim i univerzalnim. Sve dok i jedan naš građanin oseća da mu je ugroženo bilo koje ljudsko pravo, postoji obaveza društva i države da ta prava beskompromisno štiti. Srbija je društvo u kojem se naročita pažnja pridaje afirmaciji prava žena, naročito zaštiti od nasilja prema njima i oštrom suprotstavljanju nasilju u porodici do njegovog potpunog iskorenjivanja. Naša deca imaju punu zaštitu celog društva, državnih institucija, našeg vaspitnog i obrazovnog sistema, kako bi odrastala u okruženju tolerancije i pažnje i tako stasali u odgovorne i plemenite ljude.", naveo je šef diplomatije. 
 
Dodaje da se posebna pažnja pridaje suzbijanju vršnjačkog nasilja, kao velikom problemu savremenog sveta, koji nažalost nije mimoišao ni Srbiju.
 
"Naš zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite, zasnovani su na društvenoj brizi i solidarnosti sa ljudima kojima je potrebna pomoć. To su naši vitalni sistemi, kojima ćemo se ubuduće još više posvetiti, jer se kroz njihov rad najbolje ispoljava naš zajednički osećaj brige i pažnje prema starijima, bolesnima i socijalno ugroženim", kaže. 

Naglašava da je Srbija posebno posvećena  afirmaciji i zaštiti prava na različitost, u svakom smislu, kao temelju modernog, tolerantnog i naprednog društva.

" Razlike su naše bogatstvo, a ne naš hendikep, razlike su ogroman društveni resurs koji svi zajedno moramo da negujemo kao temelj našeg zajedničkog napretka kroz toleranciju. Čestitam našim građanima Međunarodni dan ljudskih prava, kao dan u kojem ceo svet slavi jednu od najvećih tekovina modernog doba i kao dan kada treba da se podsetimo da je zaštita ljudskih prava dužnost svakog od nas, svakog dana u godini,” navodi se u izjavi ministra Dačića.