EP: Organizovani kriminal prepreka napretku Zapadnog Balkana

Evropski parlament
Izvor: Flickr

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta (AFET) usvojio je Izveštaj o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu kojim se konstatuje da je upravo organizovani kriminal jedna od glavnih prepreka na putu razvoja regiona, prenosi Tanjug.

U Izveštaju se naglašava potreba za iskorenjivanjem političkih i administrativnih veza sa organizovanim kriminalom, neophodnost otvaranja arhiva bivše Jugoslavije, a EU se poziva da liberalizuje vizni režim za Kosovo.

Izveštaj je usvojen sa 60 glasova za, 4 glasa protiv i 6 uzdržanih, a nacrt izveštaja je sastavio austrijski poslanik i predsedavajući Društva prijatelja Kosova u Austriji Lukas Mandl.

Poslanici AFET naglasili su da su borba protiv organizovanog kriminala i napredovanje ka integraciji u EU procesi koji se međusobno jačaju i pozivaju na ubrzani proces integracije.

U izveštaju o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu poslanici Evropskog parlamenta pozvali su vlade u regionu da značajno pojačaju svoje napore na reformama u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Sa druge strane, EU se poziva da podrži ove napore kroz finansijsku pomoć i praktičnu saradnju.

"EU ne sme da koristi organizovani kriminal kao izgovor za odlaganje procesa proširenja, već treba da stane uz narod Zapadnog Balkana u njihovoj borbi protiv organizovanog kriminal", poručio je Mandl.

Tako je uz komentar da "izolacija podstiče kriminalne aktivnosti" kroz izveštaj ponovo zatraženo od zemlja članica da bez daljeg odlaganja odobre liberalizaciju viznog režima za Kosovo.

Poslanici su konstatovali nedostatak "istinske političke volje u borbi protiv organizovanog kriminala" u regionu i naglasili potrebu da se iskorene "političke i administrativne veze sa organizovanim kriminalom" kroz jasne mere zaštite od korupcije i efikasno krivično gonjenje slučajeva korupcije visokog profila.

Izveštaj navodi i "očigledan nedostatak volje nadležnih vlasti u regionu da otvore bivše jugoslovenske arhive" i naglašava važnost saradnje i deljenja obaveštajnih podataka između regiona i međunarodnih partnera i institucija.

Istovremeno, pozdravlja se zaključivanje sporazuma o saradnji između Eurodzasta i vlada Srbije, Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore.