Euleks: Simons zna da ne može biti tužen za klevetu, nismo dostavili spise srpskom tužilaštvu

Malkolm Simons
Izvor: Reporteri

Euleks je demantovao sve navode bivšeg službenika Malkolma Simonsa, koji je danas u kosovskoj Skupštini rekao da je od njega zatraženo da osudi bivše pripadnike OVK na suđenju u slučajevima Klečka i Drenica, kao i da je ta misija predala dokumente srpskoj strani, piše Reporteri.

„Izjava Malkolma Simonsa u Skupštini danas je sažetak neosmišljenih i neutemeljenih pretpostavki, neistina i ličnih mišljenja. Znajući da ne može biti tužen za klevetu, pošto je Simonsova izjava pokrivena privilegijom poslaničkog imuniteta, uključio se u namernu kampanju dezinformacija u vezi sa kršenjima koja je navodno počinio tokom svog mandata u Euleksu i ’ima za cilj interes u službi svojih tajnih motiva’“, navodi se u odgovoru Euleksa za Reporteri.

Dodaje se da misija EU na Kosovu smatra Simonsove izjave pokušajem diskreditacije Euleksa i Evropske unije. Euleks itiče da su Simonsova izlaganja odraz nezadovoljstva ishodom tri istrage koje su protiv njega sprovele Ujedinjeno Kraljevstvo i EU.

Euleks i je negirao Simonsove navode da je misija podnela srpskom tužilaštvu papire sa suđenja za ratne zločine.

„U vezi sa navodima da je Euleks dostavio spise predmeta srpskim organima tužilaštva, ponavljamo da Euleks nikada nije podneo nijedan slučaj ratnih zločina srpskim tužilaštvima, niti im je dao ovlašćenje nad predmetima i istražnim slučajevima. Izazivamo Simonsa da identifikuje bilo koji slučaj za koji tvrdi da ga je Misija predala srpskim vlastima“, navodi se u Euleksovom odgovoru za Reporteri.

Euleks naglašava da je ta misija uvek davala prioritet navodima o kršenjima i da je u nekim ograničenim slučajevima nametala novčane kazne svojim zaposlenima.

O istrazi njegovih navoda
 

Godine 2017. u Briselu je osnovan nezavisni istražni tim koji je vodio penzionisani sudija Evropskog suda pravde, i koji je bio zadužen da istraži navode o kršenjima koja je prijavio Simons. Kada mu se pružila prilika da potkrepi svoje razne navode, Simons nije sarađivao sa istražnim timom, niti je pružio dokaze koji bi potkrepili njegove tvrdnje.
 
O izjavi datoj na sudu u Velikoj Britaniji

Simons je 2018. pokrenuo pravni postupak pred Centralnim radnim sudom u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, protiv svog bivšeg poslodavca, Kancelarije za spoljne i poslove Komonvelta (FCO) i nekoliko institucija EU, u kojem se ponovo pozvao na mnoge od istih navoda, uokvirene u potpuno drugačiji ugao u nadi da će dobiti sudski spor protiv FCO. Centralni radni sud u Londonu je 2020. godine odbacio zahtev Simonsa da EULEX učestvuje u ovom postupku. Simons nije uložio žalbu na tu odluku, pa Misija smatra da je stvar okončana.
 
O njegovom statusu uzbunjivača

Što se tiče tvrdnji da je Simons uzbunjivač, on je zatražio da postane uzbunjivač tek nakon što je protiv njega pokrenuto nekoliko disciplinskih postupaka. Prvi izveštaj protiv Simonsa zbog teške povrede dužnosti podnet je 7. oktobra 2016. godine, a odluka o pokretanju disciplinske istrage doneta je u januaru 2017. godine. Nekoliko meseci kasnije, 2. septembra 2017. godine, Simons je prijavio navode o nedoličnom  ponašanju koji su uključivali osoblje EULEX-a i EEAS-a, tražeći zaštitu kao uzbunjivač. Do tada su protiv njega već postojale dve disciplinske istrage koje su bile u toku, što sugeriše da on nije tražio zaštitu uzbunjivača u dobroj nameri, već u pokušaju da skrene pažnju sa istraga koje su se vodile protiv njega.
 
O ranijim istragama i principu transparentnosti

Simons je bio predmet nezavisnih istraga o ozbiljnim navodima o nedoličnom ponašanju u tri pojedinačna slučaja, za vreme dok je bio sudija u Eulesku. Ove istrage je vodio i finalizovao tim koji je formiran i imao je sedište u Briselu, kojim je predsedavao bivši sudija Evropskog suda pravde. U sva tri slučaja, saveti disciplinskog odbora preneti su Simonsu i organu nadležnom za njegovo upućivanje na dužnost, Kancelariji Ujedinjenog Kraljevstva za spoljne i poslove Komonvelta. Konačnu odluku o tome koje mere treba preduzeti kao odgovor na savet disciplinskog odbora u vezi sa nedoličnim ponašanjem Simonsa donosi organ u Ujedinjenom Kraljevstvu nadležan za njegovo upućivanje na dužnost.
Zarad transparentnosti, pozivamo Simonsa da izveštaje, zaključke i preporuke disciplinskog odbora podnese Skupštini Kosova, kako bi omogućio poslanicima da u potpunosti ispitaju njegove tvrdnje. Simons je jedini koji može podneti ove izveštaje Skupštini, jer su ostale uključene institucije u obavezi da poštuju poverljivost.
 
O Simonsovim današnjim konkretnim navodima

Predmet “Klečka”: Tvrdnje Simonsa o predmetu “Klečka” u suprotnosti su sa stvarnošću. On tvrdi da mu je jedan sudija rekao da bi njegov posao mogao biti ugrožen ako optuženi ne budu osuđeni. Međutim, nakon što je sudsko veće kojim je predsedavao gospodin Simons oslobodilo optužene u septembru 2013. godine, Simons ne samo da nije izgubio svoj posao, već je godinu dana kasnije čak imenovan za predsednika Euleksovih sudija. Simons je takođe rekao da je predmet “Klečka” predmet koji nikada nije trebalo da bude na suđenju. A on je bio taj koji je sudio u tom predmetu, kao predsednik pretresnog veća. Prema tome, ako nije smatrao da predmet treba doneti na sud, imao je priliku da se zatraži svoje izuzeće.